Japan - efter det ekonomiska miraklet

5 hp

Japan - efter det ekonomiska miraklet, 5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Japan - efter det ekonomiska miraklet, 5 hp

ST 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Japan - efter det ekonomiska miraklet, 5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Är du intresserad av Japan och vill veta mer om vad som har hänt i landet under de senaste decennierna? Kursen Japan idag - efter det ekonomiska miraklet ger dig vidare inblick i hur Japan har utvecklats politiskt och ekonomiskt efter den ekonomiska nedgången på 1990-talet. Vi tar även upp sociala förhållanden och Japans utrikespolitik. Kursen bygger till stor del på självstudier, men vi kommer även att ha digitala träffar med föreläsningsmoment och seminarier. Kursen examineras via seminarier och inlämningsuppgifter.

Kurser i japanska och kurser om Japan

En unik examen