Kina idag - kultur, tänkande och språk

5 hp
Kinesiska tecken
Liuhsihsiang

Kina idag - kultur, tänkande och språk, 5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kina idag - kultur, tänkande och språk, 5 hp

ST 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Är du nyfiken på olika länders kultur och språk, samt hur dessa påverkar människors sätt att tänka och bete sig? Vill du få en inblick i hur människor från länder i Ostasien ser världen? 

Den här kursen tar avstamp i kultur- och idéhistoria för att härleda och jämföra de skillnader som påvisats inom bland annat kognitiv psykologi vad gäller hur kulturell bakgrund påverkar vårt beteende. Kursen behandlar Ostasiens kultur, tänkande och språk i allmänhet, men har en särskild inriktning mot Kina. 

Kursen ges både helt på distans och bygger på seminarier och självstudier. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum. 

Kurser i kinesiska och kurser om Kina

En unik examen