Marknadsföring på den spanska marknaden

5 hp

Marknadsföring på den spanska marknaden, 5 hp

HT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Marknadsföring på den spanska marknaden, 5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Marknadsföring på den spanska marknaden, 5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kursen behandlar grundläggande frågor kring marknadsföring på spanska, främst på konsumentmarknader och diskuterar olika synsätt vid marknadsföring av varor och tjänster ur ett kulturellt perspektiv. Särskild tonvikt läggs på kontrastiva analyser med exempel på reklam i spansktalande länder och du kommer att få lära dig den spanska terminologin inom marknadsföring samt träna din kommunikativa förmåga i professionella sammanhang. 

Kursen ges helt på distans och bygger på lektioner och självstudier. Undervisningsspråk är spanska. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum.

En unik examen