Kinesiska tecken och en penna.
Sky_Blue

Kinesiska för yrkeslivet 2B - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Inställd

Kinesiska för yrkeslivet 2B - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Inställd

Har du lärt dig grunderna i skriven kinesiska och vill utveckla dina färdigheter så att de blir användbara i yrkeslivet?

Den här kursen riktar sig till de som läst kinesiska och syftar till att utveckla skriftliga färdigheter som är användbara inom yrkeslivet. Kursens upplägg fokuserar på kommunikativa övningar och praktisk språkfärdighet. 

Kursen ges helt på distans och bygger på lektioner och självstudier. Kursen kan läsas fristående eller tillsammans med kursen Kinesiska för yrkeslivet 2A - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till internetansluten dator med mikrofon och kamera. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum.

En unik examen