tre glada personer som har möte
Asia-Pacific Images Studio

Kinesiska för yrkeslivet 3 - muntlig och skriftlig kommunikation, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kunskaper i kinesiska är användbara i många yrken och i olika professionella sammanhang. Den här kursen riktar sig till dig som har grunderna i talad och skriven kinesiska motsvarande minst 30 hp och vill utveckla din förmåga att kommunicera på kinesiska om ämnen bortom vardagslivet. Kursen är uppbyggd så att du får möjlighet att utveckla din förmåga att använda kinesiska både i professionella sammanhang i allmänhet och för behov knutna till just ditt yrke i synnerhet.

Kursen ges helt på distans och bygger på lektioner och självstudier. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till internetansluten dator med mikrofon och kamera. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum.

En unik examen