Engelska 2, fortsättningskurs, 30 hp

Engelska 2, fortsättningskurs

VT 2020, Helfart, Linköping

Engelska 2, fortsättningskurs

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Engelska 2, fortsättningskurs

VT 2021, Helfart, Linköping

Engelska 2, fortsättningskurs

HT 2021, Helfart, Linköping

I kursen Engelska 2 vidareutvecklar du dina kunskaper om det engelska språket och om kultur i det engelskspråkiga området. Kursen är uppdelad i två huvudsakliga block, ett vars syfte är att förbättra dina egna kunskaper i det engelska språket och ett vars syfte är att öka din kunskap om engelskspråkig kulturhistoria och litteratur. Inom de två delkurser som fokuserar på din språkliga utveckling ges du möjlighet att öva både på översättning och på att tala, läsa och skriva i olika formella och informella sammanhang. Där får du också fördjupa kunskapen om språkvetenskapliga begrepp och metoder och dessutom får du lära dig om den engelska som talas i olika delar av världen. De två delkurser som fokuserar på litteratur- och kulturhistoria behandlar centrala brittiska och amerikanska verk inom såväl scenkonst som skönlitteratur, från William Shakespeare, via romantiken och den viktorianska eran fram till mellankrigstiden. Du skriver också en mindre uppsats inom ett område du själv väljer. Genom att studera Engelska 2 fördjupar du dina kunskaper i engelska ytterligare och stärker din kompetensprofil inför ditt framtida yrkesliv, vare sig det består av att skriva eller tala på engelska!

En unik examenVisa/dölj innehåll