:

Engelska 2, fortsättningskurs, 30 hp

Engelska 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Engelska 2, fortsättningskurs

HT 2022, Helfart, Linköping

Engelska 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-12-15

Kursen behandlar äldre tiders brittisk och amerikansk litteratur och kultur samtidigt som den litterära analysförmågan fördjupas. Vidare övar studenten grammatik, språkfärdighet, och studerar regionala och sociala variationer av det engelska språket. Efter avslutad kurs ska den studerande ha fördjupat sina grammatiska insikter och befäst sin språkfärdighet i olika sammanhang i tal och skrift samt ha fördjupat sina kunskaper om lingvistiska teorier och begrepp och vara i stånd att analysera och diskutera litteratur och andra kulturella företeelser. Avslutningsvis ska den studerande ha grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och framställning.

En unik examen Visa/dölj innehåll