Genom att läsa engelska kan du designa din egen utbildning. Engelska består av tre delar: språk, litteratur och kultur. Stor vikt läggs vid att utveckla den egna språkfärdigheten och i ökande grad betona språkets och litteraturens sociala, kulturella och historiska sammanhang, främst i Storbritannien och USA.

Foto Charlotte Perhammar

Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Det finns följande examina om du väljer att läsa engelska som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp

Kurser inom huvudområdet engelska

Engelska 1, grundkurs, 30 hp

I kursen Engelska 1 lär du dig hur det engelska språket är uppbyggt samtidigt som du får en introduktion till engelskspråkig litteratur och kultur- och samhällsliv i engelsktalande områden. Ingående studier av det engelska språkets struktur, inklu...

Engelska 2, fortsättningskurs, 30 hp

Kursen behandlar äldre tiders brittisk och amerikansk litteratur och kultur samtidigt som den litterära analysförmågan fördjupas. Vidare övar studenten grammatik, språkfärdighet, och studerar regionala och sociala variationer av det engelska språk...

Engelska 3, fördjupningskurs, 30 hp

Kursen avser den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper i valda områden inom den engelskspråkiga litteraturen och lingvistiken. Kurse...

Engelska 3, Språk och litteratur, 15 hp

Kursen avser halva den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper i valda områden inom den engelskspråkiga litteraturen och lingvistiken....

Engelska 3, uppsats, 15 hp

Kursen avser halva den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i skrift, samt en fördjupad inblick i vetenskaplig teori och metod. Detta görs genom att studenten skriver ett sjä...

Magisterkurs i engelska, 60 hp

Kursen består av sex fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. Två fördjupningskurser utgörs av obligatoriska kurser i teori och metod samt akademiskt skrivande på avancerad nivå. Fyra fördjupningskurser ingår i ämnet engel...

Språk, litteratur och medier, kandidatprogram, 180 hp

Är du språkintresserad och vill arbeta med kommunikation? Här får du lära dig hur medier har påverkat våra språkliga uttrycksformer och föreställningar om samhället samt hur språk och litteratur fungerar i dagens medielandskap.

Läs mer om ämnet engelska

Tre utbildningsnivåer

Kontakt

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i engelska? Kontakta studievägledaren för ämnet.

Se hela kursutbudet vid LiU