Samtida arkitektur och stadsbyggnad, 7.5 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Samtida arkitektur och stadsbyggnad, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursen behandlar den samtida arkitekturens och stadsbyggandets visuella uttryck samt roller i en kulturell och samhällelig kontext. Inom ramen för kursen diskuteras på ett fördjupande sätt den gestaltade miljöns materiella och teoretiska diskurser från det sena 1990-talet fram till vår egen tid, med det offentliga samtalet som en central utgångspunkt. I kursen behandlas såväl estetik som kritik, teori och begrepp, vilka är bärande för att få en fördjupad förståelse för arkitekturens och stadens form och mening. 

En unik examen