Samtida arkitektur och stadsbyggnad, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursen behandlar den samtida arkitekturens och stadsbyggandets visuella uttryck samt roller i en kulturell och samhällelig kontext. Inom ramen för kursen diskuteras på ett fördjupande sätt den gestaltade miljöns materiella och teoretiska diskurser från det sena 1990-talet fram till vår egen tid, med det offentliga samtalet som en central utgångspunkt. I kursen behandlas såväl estetik som kritik, teori och begrepp, vilka är bärande för att få en fördjupad förståelse för arkitekturens och stadens form och mening. 

En unik examen