Sustainability in the urban realm: city/neighbourhood/home, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen är förankrad i aktuell internationell forskning om stadsmiljön med teori från t ex politisk geografi, policystudier, systemstudier och urbana studier. Empiriska områden som behandlas inkluderar: urban infrastruktur för transport, energi, avfall och vatten, planering och utveckling av byggd miljö. Olika policy- och ledningsstrategier för de frågor som tagits upp under kursen presenteras och diskuteras. Konkreta internationella fallstudier presenteras och diskuteras. Kursen fokuserar på hållbarhet på och mellan olika geografiska nivåer i urbana områden: städer, stadsdelar och hem.

En unik examen