Vill du arbeta med att upptäcka och förebygga hälsorisker i vår vardag? I den här kursen lär du dig om miljöfaktorer som påverkar vår hälsa och vilka kontroller som görs idag av exempelvis luften vi andas eller maten vi äter. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hälsoskydd eller livsmedelssäkerhet.

Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Norrköping

Visst tycker du också att det är viktigt att maten vi äter, maten vi handlar i butik och på restaurang, är av god kvalité. Och vem vill inte kunna promenera i vacker stadsmiljö utan att känna oro för luften vi andas in. Hälsorisker är ett växande problem då befolkningstillväxten ökar och städerna förtätas vilket leder till större risk för exponering av exempelvis buller och luftföroreningar som kräver olika verktyg för att kontrollera. Du kanske undrar vilka fler miljöfaktorer som påverkar människors hälsa och hur samhället kan kontrollera detta? Kanske vill du arbeta med att just upptäcka och förebygga hälsorisker i miljön? 

I den här kursen kommer du att få jobba med aktuella hälsorisker och lära dig vilken kontroll som görs idag. Du kommer också att få jobba med processer för att få fram säkra livsmedel. Att mat ska vara hälsosam ses som en självklarhet. Men förutom att den ska vara näringsriktig, är det minst lika viktigt att känna till både oönskade ämnen och hälsofarliga ämnen. Därför ingår det också i kursen grundläggande livsmedelsmikrobiologi, hur kontroll kan göras av livsmedel och arbetssätt för att säkra framställningen av mat på företag och restauranger. 

Är du intresserad av hälsoskydd eller livsmedel? 

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hälsoskydd eller livsmedelssäkerhet. Det kan vara att du är intresserad av att jobba med miljö- och hälsoskydd på kommun, länsstyrelse, myndighet eller bara vill fördjupa dig. 

En kurs med varierande studieformer

Kursen varvar föreläsningar och seminarier med många praktiska inslag som laborationer, workshops och studiebesök. Under kursens gång kommer du att möta på praktiker inom hälsoskydd och livsmedel.
 

En unik examen