Kursen ger en översikt över de grundläggande immateriella rättigheterna, dvs patent, varumärken, design och upphovsrätt, med särskild inriktning på de olika möjligheterna att skydda mjukvaror och datorer.
 
Kursen ges i form av föreläsningar, där studentdiskussioner uppmuntras. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

En unik examen