Intellectual Property Rights, 4 hp

Intellectual Property Rights, 4 hp

VT 2021, Kvartsfart, Linköping

Intellectual Property Rights, 4 hp

VT 2022, Kvartsfart, Linköping

Intellectual Property Rights, 4 hp

VT 2023, Kvartsfart, Linköping

Öppen för sen anmälan

Kursen ger en översikt över de grundläggande immateriella rättigheterna, dvs patent, varumärken, design och upphovsrätt, med särskild inriktning på de olika möjligheterna att skydda mjukvaror och datorer.
 
Kursen ges i form av föreläsningar, där studentdiskussioner uppmuntras. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

En unik examenVisa/dölj innehåll