Kristendomens historia II: Från fornkyrkan till modern tid

15 hp

Kristendomens historia II: Från fornkyrkan till modern tid, 15 hp

HT 2022, Helfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia II: Från fornkyrkan till modern tid, 15 hp

HT 2023, Helfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

För att förstå hur saker och ting ser ut och utvecklas idag måste vi förstå den historia som ligger bakom, såsom idéer och tankeströmmar som format individer, rörelser och ideologier. I denna fortsättningskurs ligger huvudfokus på västerlandets utveckling sedan fornkyrkans tid tills idag i kristendomshistorisk belysning. Vi möter människor, lär oss om viktiga historiska brytpunkter, om hur kristendomen kom att prägla det västerländska tänkandet och utbildningsväsendet, ja, i det närmaste hela kultursfären, och därför kom att bilda grundbultarna i västerlandets värdegrund. Vidare får vi insikt i några centrala källkritiska principer. Möjlighet att delta på frivilliga seminarier finns. Ett avslutande examinationssamtal är obligatoriskt, men kan genomföras via nätet. 

Läsa på distans

En unik examen