Kristendomens historia II: Från fornkyrkan till modern tid, 15 hp

HT 2023, Helfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kristendomens historia II: Från fornkyrkan till modern tid, 15 hp

HT 2024, Helfart, Ortsoberoende

För att förstå hur saker och ting ser ut och utvecklas idag måste vi förstå den historia som ligger bakom, såsom idéer och tankeströmmar som format individer, rörelser och ideologier. I denna fortsättningskurs ligger huvudfokus på västerlandets utveckling sedan fornkyrkans tid tills idag i kristendomshistorisk belysning. Vi möter människor, lär oss om viktiga historiska brytpunkter, om hur kristendomen kom att prägla det västerländska tänkandet och utbildningsväsendet, ja, i det närmaste hela kultursfären, och därför kom att bilda grundbultarna i västerlandets värdegrund. Vidare får vi insikt i några centrala källkritiska principer. Möjlighet att delta på frivilliga seminarier finns. Ett avslutande examinationssamtal är obligatoriskt, men kan genomföras via nätet. 

Läsa på distans

En unik examen