:

Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärnan, 7.5 hp

Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärnan, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Kursen är en fördjupning inom MRT i ämnet radiografi. Kursen ger fördjupad kunskap i fysik och metodik med tillämpningar inom MR hjärna och syftet är att lägga en grund för att hantera och delta i den senaste utvecklingsfronten inom neuroradiografi. Kursen innehåller teori och praktik inom funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), magnetresonansspektroskopi (MRS), perfusions-MR, diffusions-MR, kvantitativ MR, peroperativ MR samt andra nya kliniska tillämpningar för MRT/MRS vid t.ex. tumörsjukdomar, MS och psykiatriska sjukdomar.

Kursen bedrivs på halvfart v 14 - 23 och undervisningsort är Linköping men distansstudier är möjligt genom att föreläsningar och demonstrationer finns inspelade på elektronisk lärplattform där aktivt lärande och interaktivitet som t ex basgruppsarbete kan bedrivas. Obligatorisk närvaro i Linköping är 1 hel introduktionsdag och 1-2 dagar för presentationer av fältstudier i seminarieform. En förutsättning är att de studerande har möjlighet att auskultera i en klinisk MR verksamhet.

En unik examen Visa/dölj innehåll