:

Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärtat: 7,5 hp, 7.5 hp

Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärtat: 7,5 hp, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Kursen är fördjupning inom MRT i ämnet radiografi. Kursen ger fördjupad kunskap i fysik och metodik samt teori och praktik inom kardiovaskulär MRT, EKG- och andningstriggning, kontrastmedelskinetikens betydelse, farmakologisk och fysiologisk stressbelastning av hjärtat, avbildning och kvantifiering av flöden, perfusion, efterbearbetningar av MR-hjärtbildtagning samt omvårdnad och säkerhetsaspekter. Kursen ges på halvfart VT 2020, anpassad för distansstudier. Obligatorisk närvaro i undervisningsorten Linköping är introduktionsdagen samt en dag för presentation av fördjupningsarbeten. Förutsättning för deltagande är möjlighet att auskultera vid klinisk MR-verksamhet med hjärtdiagnostik.

En unik examen Visa/dölj innehåll