:

Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7.5 hp

Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Kursen syftar till fördjupad kunskap om utvärderingar inom hälso- och sjukvården vid interventioner/behandlingar med olika former av studiedesign. Centrala inslag i kursen är hur man kan mäta begrepp som hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga. Kursen belyser svagheter och styrkor i mätningar och utvärderingar.

Röster om kursen Visa/dölj innehåll

Det här innehåller kursen

Hör Evalill Nilsson, universitetslektor, berätta mer om hur kursen "Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga utifrån utfallsmått, 7,5 hp" är upplagd och vilka kunskaper du får med dig. 

En unik examen Visa/dölj innehåll