Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp, 7.5 hp

Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp, 7.5 hp

VT 2020, Halvfart, Linköping

Kursen syftar till fördjupad kunskap om utvärderingar inom hälso- och sjukvården vid interventioner/behandlingar med olika former av studiedesign. Centrala inslag i kursen är hur man kan mäta begrepp som hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga. Kursen belyser svagheter och styrkor i mätningar och utvärderingar.

En unik examen
Visa/dölj innehåll