Internationell kurs i muntligt berättande, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Internationell kurs i muntligt berättande, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar muntligt berättande, både i teori och praktik. Kursen innehåller många berättarövningar där alla får öva sig i muntligt berättande. Berättelser från många delar av världen kommer att tas upp under kursen. Eftersom traditionella berättelser är delar av immateriell kultur och kulturarv, handlar kursen på så sätt också om kultur och interkulturell kommunikation. I kursen behandlas också improvisationens betydelse för kreativa processer och på vilka sätt muntligt berättande kan användas för olika syften i olika sammanhang. 

En unik examen