One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser, 60 hp

One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser

HT 2019, Helfart, Linköping

One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser, 60 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Öppen för sen anmälan

Ett kurspaket som leder till en generell ettårig filosofie/ekonomie magisterexamen i nationalekonomi.

Under hösten finns följande kurser att välja mellan: 

  • 730A25 Mikroekonomisk teori 7,5 hp
  • 730A26 Mikroekonomisk analys 7,5 hp
  • 730A27 Tillämpad beteendeekonomi 7,5 hp
  • 730A28 Spelteori 7,5 hp
  • 730A30 Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata 7,5 hp
  • 730A31 Ekonometri: Tidsseriedata 7,5 hp
  • 730A32 Institutionell teori och analys 7,5 hp
  • 730A33 Makroekonomisk teori 7,5 hp

Kurser väljs vid kursstart.

Under våren skrivs en magisteruppsats (730A10) i nationalekonomi 30 hp.

Kurspaketet kan ges på svenska och/eller engelska.

En unik examen
Visa/dölj innehåll