One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser, 60 hp

One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser

HT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Ett kurspaket som leder till en generell ettårig filosofie/ekonomie magisterexamen i nationalekonomi. 

Under hösten läses följande tre kurser:

  • 730A29 Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument 15 hp
  • 730A31 Ekonometri: Tidsseriedata 7,5 hp
  • 730A33 Makroekonomisk teori 7,5 hp

Under våren skrivs en magisteruppsats (730A10) i nationalekonomi 30 hp.

Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examenVisa/dölj innehåll