Nu kan du som bor lite längre ifrån våra campus läsa upp teknisk behörighet lokalt! Vårt nya decentraliserade basår ges i samarbete med kommunerna i Katrineholm, Nyköping och Västervik.

Tekniskt basår i Katrineholm

HT 2024 / Helfart / Katrineholm

Stängd för sen anmälan

Tekniskt basår i Nyköping

HT 2024 / Helfart / Nyköping

Stängd för sen anmälan

Tekniskt basår i Västervik

HT 2024 / Helfart / Västervik

Stängd för sen anmälan
Är du sugen på en teknisk karriär men har svårt att ta dig in till våra campus? Nu kan du läsa vårt nya tekniska basår i Katrineholm, Nyköping eller Västervik. Du studerar på heltid på plats i kommunens lärcenter tillsammans med andra studenter. Dina lärare finns tillgängliga online och ger livestreamade föreläsningar och lektioner. Några dagar per termin åker du in till Campus Norrköping för att göra laborationer och bekanta dig mera med Linköpings universitet.

Ger behörighet till ingenjörs- och kandidatprogram

Basåret är ett förberedande kurspaket som ger dig behörighet som minst motsvarar Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Det gör att du uppfyller tillträdeskraven för att kunna läsa vidare till bland annat civil- eller högskoleingenjör. Om du slutför basåret inom utsatt tid, alltså två terminer, har du möjlighet att få en garantiplats på civil- och högskoleingenjörsprogrammen, kandidatprogram och ämneslärarprogram vid Linköpings universitet.

Basåret ger förutbildningspoäng

Basåret berättigar självklart till CSN-medel. Men basåret ger inga högskolepoäng eller något nytt meritvärde, utan förutbildningspoäng (fup). Det innebär att om du efter basåret söker till en utbildning som inte omfattas av garantiplatslöftet så söker du med dina gymnasiebetyg och eventuellt resultat från högskoleprovet. 

Det här läser du

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Program och kurser vid Linköpings universitet