Programmet applicerar ett holistiskt synsätt på flygplansdesign. Ett flygplan är ett komplext integrerat system bestående av olika teknologier och discipliner, såsom aerodynamik, struktur, framdrivning, regler- och andra ombordsystem.

Aeronautical Engineering, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Aeronautical Engineering, masterprogram - Andra sökomgången för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

I programmets senare del ingår ett projekt där alla dessa discipliner kommer samman och optimeras, då du och dina medstudenter själva får rita, bygga och flyga ett flygplan, eller en modell.

Linköping är Sveriges flyghuvudstad och bas för Saab Aeronautics, som tillverkar JAS Gripen. Här finns också många relaterade företag och militära flyginrättningar. Flera av lärarna på programmet har kopplingar till flygplansindustrin, och det finns ett nära forsknings- och utbildningssamarbete med universitetet.

Genom hela programmet finns ett särskilt fokus på de hjälpmedel som används i dagens industridesign. Följande specialiseringar finns att välja mellan:

  • Aircraft Aerodynamics
  • Aircraft Structure
  • Aircraft Systems Design

Efter examen kan du göra karriär inom flygindustrin. Du kan jobba med design och tillverkning av luftfarkoster, fordon eller till och med vindturbiner.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Utbildnings- och programplan

Mer information om programmet