Detta program handlar om molekylers egenskaper, syntes, analys och användning. Framtidens utmaningar inom hälsa, energi och miljö kräver skickliga kemister – bli en av dem!

Chemistry, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Chemistry, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Programmets pedagogik går bortom de traditionella inriktningarna inom kemi och utgår från molekylen. Hur hålls den ihop? Hur syntetiseras och analyseras den? Hur används den? Eller omvänt – hur ska en molekyl se ut för en viss tillämpning? Du tillbringar mycket tid i labbet och vässar dina experimentella färdigheter genom syntes och analys av molekyler och material.

Under första året läser du specialutformade kurser med molekylen som utgångspunkt, samtidigt som kemins roll tydliggörs och utvidgas genom kurser i nanoteknik och läkemedelsutveckling. Du ges en inblick i aktuell forskning och börjar fördjupa dig inom olika forskningsfält. Det andra året genomför du ett forskningsprojekt i en forskargrupp vid universitetet eller på ett företag. Ditt arbete utmynnar i en masteruppsats.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Utbildnings- och programplan

Mer information om programmet