Masterprogram i Mechanical Engineering, 120 hp

Detta program behandlar produktutvecklingsprocessen ur ett ingenjörsmässigt perspektiv, från idé och design via teknisk analys till supply-chain och den slutliga produkten.

Mechanical Engineering, masterprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Mechanical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students

HT 2019, Helfart, Linköping

Mechanical Engineering, masterprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Mechanical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Den första terminen innehåller obligatoriska kurser i beräkningsmekanik, materialteknik, fluid systemteknik, projektledning och produktutveckling. Andra och tredje terminen har du möjlighet att specialisera dig inom någon av följande fem profiler:

  • Konstruktionsteknik och produktutveckling – Bli generalisten som driver produktutvecklingsarbetet, optimerar produkten och är bäst på CAD.
  • Materialteknik – Få en översikt av allt från polymerer till nya material samt en djupdykning i metalliska materials egenskaper.
  • Mekatronik – Lär dig utveckla system med styrda rörelser oavsett om de är hydrauliska, pneumatiska eller elektriska.
  • Produktionsteknik -  Med allt från automatisk tillverkning till supply-chain management och framtidens produktionssystem.
  • Tillämpad mekanik – Fördjupa dig och lär dig de senaste digitala verktygen inom hållfasthetslära, strömningslära eller termodynamik.

I varje profil ingår den tredje terminen en 12 hp projektkurs där du får tillämpa din fördjupade kunskaper på ett industriellt eller forskningsinriktat projekt.

Den fjärde terminen gör du ett examensarbete där du normalt jobbar ihop med en annan student. Examensarbetet utförs ofta i industrin. Det kan vara på allt från ett litet företag till stora företag som SAAB, Siemens eller Toyota.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelska
Visa/dölj innehåll