På detta program studerar du växelverkan mellan de proteiner och andra molekyler som utgör grunden för alla livsprocesser. Programmet behandlar både komplexa proteinstrukturer och deras funktionella aspekter, såsom stabilitet, bindningsförmåga och katalys.

Protein Science, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Protein Science, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2024 / Helfart / Linköping

Tillfälligt stängd för sen anmälan eftersom urval pågår
Detaljerad kunskap om proteiner och andra biomolekyler är avgörande för vår förståelse för levande processer. Genom att studera proteinvetenskap kommer du att få stor kunskap om mekanismer för proteinverkan och bli redo för utmaningar inom många områden. Det kan till exempel vara att finna de molekylära orsakerna till sjukdomar, utforma verktyg för tidig och tillförlitlig diagnos eller att utveckla effektiva behandlingar. Du kommer även att studera farmakologi och läkemedelsutveckling och utveckla dina förmågor inom kommunikation och lagarbete.

Stark forskningsmiljö

Utbildningen genomförs i en internationellt framgångsrik forskningsmiljö med fokus på beteendet hos felveckade proteiner som orsakar neurodegenerativa sjukdomar, interaktionsmönster för cancerrelaterade proteiner och design av antimikrobiella peptider för ersättning av traditionella antibiotika. Här kommer du att ha tillgång till stora instrumentanläggningar, vilket ger dig möjlighet att utveckla omfattande labbfärdigheter och delta i intressanta projekt.

Programmet avslutas med ett examensarbete som genomförs i nära samarbete med forskare i den akademiska världen eller i ett företag.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Utbildnings- och programplan

Mer information om programmet