Masterprogram i Protein Science, 120 hp

På masterprogrammet Protein Science studerar du växelverkan mellan de proteiner och andra biomolekyler som utgör grunden för alla livsprocesser. Programmet behandlar både komplexa proteinstrukturer och deras funktionella aspekter, såsom stabilitet, bindningsförmåga, selektivitet, katalys och dynamik.

Protein Science, masterprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Protein Science, masterprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om proteiners struktur och funktion och en god grund för ett yrkesliv inriktat på proteiner och peptider inom forskning och industri. I utbildningen ingår bland annat kurser i biomolekylär design, strukturbiologi, proteomik och biomolekylära sjukdomsprocesser. Du kan dessutom bredda dina kunskaper inom det medicinska området genom kurser i molekylärfysiologi och molekylärvirologi.

Nära samverkan med forskare

Biologiska makromolekyler, som till exempel specifika antikroppar och skräddarsydda peptider, blir allt viktigare verktyg för att diagnostisera och bekämpa sjukdomar. Utbildningen har starka band till Linköpings universitets internationellt framgångsrika forskning om felveckade proteiner och de sjukdomar som är relaterade till dessa, såsom Alzheimers sjukdom, galna kosjukan och neurosjukdomen ALS. Du får arbeta med egna frågeställningar och utveckla och testa hypoteser i nära samarbete med universitetets forskargrupper. Det kan till exempel handla om att studera stabiliteten hos egenhändigt designade proteiner, ett område direkt kopplat till pågående forskning. Utbildningen ges enligt två programplaner utifrån studenternas förkunskaper och avslutas med ett ettårigt examensarbete som ofta utförs i en forskargrupp.

Goda utsikter till kvalificerat arbete

Inom både akademi och industri ökar just nu kunskapen om möjligheterna att skapa nya proteiner med ändrad eller förbättrad funktion. Sådana designade biomolekyler kan användas för analys, rening och detektion, men även för aktiva ingrepp i livsprocesserna. Peptid- och proteinläkemedel är områden som expanderar snabbt i bioteknikbranschen och har stor betydelse för läkemedelsbolag och bioteknikföretag. Med en examen från masterprogrammet i Protein Science har du goda chanser att hitta ett kvalificerat arbete inom dessa områden. Du kan även fortsätta din akademiska utbildning mot en doktorsexamen.

Visa/dölj innehåll

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år!
Visa/dölj innehåll