Protein Science, masterprogram, 120 hp

På masterprogrammet Protein Science studerar du växelverkan mellan de proteiner och molekyler som utgör grunden för alla livsprocesser. Programmet behandlar både komplexa proteinstrukturer och deras funktionella aspekter, såsom stabilitet, bindningsförmåga, selektivitet, katalys och dynamik.

Protein Science, masterprogram, 120 hp

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i proteiners struktur och funktion och en god grund för ett yrkesliv inriktat på proteiner och peptider inom forskning och industri. I utbildningen ingår bland annat kurser i biomolekylär design, strukturbiologi, proteomik och biomolekylära sjukdomsprocesser. Du kan dessutom bredda dina kunskaper inom det medicinska området genom kursen i molekylärfysiologi och molekylärvirologi.

Biologiska makromolekyler, som till exempel specifika antikroppar och skräddarsydda molekyler, blir allt viktigare verktyg för att diagnostisera och bekämpa sjukdomar. Du får arbeta med egna frågeställningar och utveckla och testa hypoteser i nära samarbete med universitetets forskargrupper. Det kan till exempel handla om att studera stabiliteten hos egenhändigt designade proteiner, ett område direkt kopplat till pågående forskning.

Två programplaner

Utbildningen har starka band till Linköpings universitets internationellt framgångsrika forskning om felveckade proteiner och de sjukdomar som är relaterade till dessa, såsom Alzheimers, galna kosjukan och neurosjukdomen ALS. Utbildningen ges enligt två programplaner utifrån studenternas förkunskaper. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ofta utförs i en forskargrupp.

Inom både forskning och industri ökar just nu kunskapen om möjligheterna att skapa nya proteiner med ändrad eller förbättrad funktion. Sådana designade biomolekyler kan användas för analys, rening och detektion, men även för aktiva ingrepp i livsprocesserna. Peptid- och proteinläkemedel är områden som expanderar snabbt i bioteknikbranschen och har stor betydelse för läkemedelsbolag och bioteknikföretag.

Goda utsikter till kvalificerat arbete

Med en examen från masterprogrammet i Protein Science har du goda chanser att hitta ett kvalificerat arbete inom bioteknik- eller läkemedelsbranschen. Du kan även fortsätta din akademiska utbildning till en doktorsexamen.

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.