Masterprogram i Sustainability Engineering and Management, 120 hp

Miljö- och energitekniksektorn växer snabbt i många länder. Inom detta masterprogram utvecklar du kunskaper och färdigheter för att kunna anta utmaningen att utveckla mer effektiva och miljömässigt hållbara produkter, tjänster och tekniska system.

Sustainability Engineering and Management, masterprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Sustainability Engineering and Management, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students

HT 2019, Helfart, Linköping

Sustainability Engineering and Management, masterprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Sustainability Engineering and Management, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students

HT 2020, Helfart, Linköping

Ekonomisk utveckling och mänskligt välbefinnande är förknippade med tillgång till energi och råvaror, men baksidan är ofta utsläpp av hälsovådliga eller klimatpåverkande ämnen. Den snabba ekonomiska utvecklingen i många länder och den ökande efterfrågan på energi och råvaror förstärker behovet av mer resurseffektiv teknik och ett proaktivt miljöarbete. På denna utbildning lär du dig att lösa tekniska problem ur ett systemperspektiv för att på så sätt förebygga miljöpåverkan, öka ekonomisk lönsamhet och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Lång erfarenhet inom miljöforskning

Efter examen har du kunskap och färdigheter för kvalificerat ingenjörsarbete inom energisektorn, såsom energirådgivning, investeringsstrategier eller utveckling av system för distribution och generering av el och fjärrvärme. Du är också kvalificerad för arbete inom miljötekniksektorn och kan till exempel jobba med utveckling av mer miljöanpassade varor och tjänster, strategiska miljöfrågor eller miljörådgivning inom olika typer av företag och organisationer. Vid Linköpings universitet har vi en lång erfarenhet av att bedriva forskning och forskarutbildning inom detta masterprograms kärnområden.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelska
Visa/dölj innehåll