Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning (30 – 120 HP), 30 hp

Utbildningens syfte är ta dig närmare ett kvalificerat arbete. Här får du utveckla din kompetens genom att bygga på och komplettera din utländska examen med nya kunskaper och praktik.

Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning (30 – 120 HP), 30 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning (30 – 120 HP), 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Målet med den kompletterande utbildningen är att du ska kunna nyttja tidigare utbildning och erfarenheter för att underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Du ges möjlighet att själv forma utbildningen efter behov, befintlig kompetens och personliga intressen. Målsättningen är att öka dina chanser att arbeta inom ditt tidigare yrkesområde eller bana vägen mot något nytt. 

Individuell studietid och studieplan 

Inledningen på utbildningen har som huvudfokus att ge dig mer kunskaper om den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt skapar du din individuella studieplan utifrån befintlig kompetens, personliga intressen och arbetsmarknadens specifika kompetensbehov inom valt arbetsområde. Den individuella studieplanen ska spegla dina mål och framtida inriktning i arbetslivet och ligger till grund för hur du väljer att utforma resterande del av utbildningen. Den planerar du tillsammans med en handledare efter den första kartläggningen av dina mål och din kompetens. Utbildningens längd är minst en termin (30 hp) men inte längre än 4 terminer (120 hp). Kurserna väljer du i samråd med handledare på utbildningen.

Praktik

I utbildningen ingår det praktik på en arbetsplats. Praktikdelen är obligatorisk. Längden varierar efter behov och önskemål men är vanligtvis mellan 10 och 20 veckor. Var du gör din praktik avgör du tillsammans med en handledare på utbildningen. Ansvaret för att hitta en praktik ligger på dig som student tillsammans med utbildningsansvarig. Utbildningen har under åren samarbetat med många olika arbetsplatser och byggt upp ett stort kontaktnät på den lokala arbetsmarknaden. 

Efter utbildningen 

Du rustas med kunskap om arbetsmarknaden samt ges möjlighet till ämnesfördjupning och ämnesbreddning mot nya områden. Sedan gör du praktik och kan skapa nya kontakter och möjligheter till framtida nätverk. Med ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden och en fördjupning inom ditt eget arbetsområde har du möjlighet att tydliggöra och förmedla din potential.  

Vem är du? 

Utbildningen vänder sig till dig som är bosatt i Sverige, har en avslutad utländsk högskoleutbildning samt har ett annat modersmål än svenska.  

Observera! Utbildningen lämpar sig inte för komplettering till yrken som kräver en viss examen/legitimation/ auktorisation eller annat formellt som till exempel: läkare, lärare, jurist, sjuksköterska, apotekare.

Studieavgift

Att läsa en universitetsutbildning i Sverige är gratis för dig som är medborgare i Sverige eller annat EU/EES-land eller Schweiz. Det finns även andra undantag som gör att du inte behöver betala studieavgifter, exempelvis om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den totala studieavgiften för utbildningen kan variera beroende på den individuella studieplan som upprättas för varje student.

FAQ Visa/dölj innehåll

När börjar utbildningen?

När och var ansöker man till utbildningen?

Får man studiemedel från CSN för utbildningen?

Om man bara har sin examen som bevis och inte kan få tag på sina gymnasiebetyg, kan man då antas till utbildningen?

Vad menas med grundläggande behörighet?

Vad ingår i utbildningen?

Ger utbildningen arbete?

Förslag på upplägg Visa/dölj innehåll

Utbildningsplan Visa/dölj innehåll

Film om programmet Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer?

Möt Ioanna, utbildningsansvarig, och Juan som är student på programmet

Artiklar om programmet Visa/dölj innehåll