16 mars 2021

Flexibilitet är ledordet för den nya kompletterande utbildningen för den som har en utländsk högskoleutbildning. Utbildningen startar hösten 2021 och designas i hög grad av studenten själv utifrån den egna akademiska bakgrunden eller egna intressen. Målet är att underlätta att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Four students in a group activity room. Thor Balkhed

Praktik, arbetsmarknadskunskap och karriärkunskap är moment och kurser som ingår i utbildningen Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

– Kurserna ger kunskap om den svenska arbetsmarknaden och karriär, där man tar reda på vilka kompetenser man har och kan behöva för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom praktiken får studenterna praktisk erfarenhet, säger Ioanna Zengler, utbildningsansvarig. 

Men utöver det är det upp till studenten själv vilka kurser som ska ingå, och hur lång utbildningen ska vara. Den kan vara alltifrån en termin (30 hp) till fyra terminer (120 hp).

Därmed finns möjligheten för varje student att skräddarsy utbildningen efter behov, kompetens, egna intressen och arbetsmarknadens behov. Målet är att studenten ska kunna nyttja tidigare utbildning för att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden.  

– Alla har ju olika förutsättningar att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Vissa behöver och vill fördjupa sig i sina ämnen, vissa vill läsa svenska språket, andra vill och behöver bara komma ut i praktik. Den här utbildningen ska ge möjligheten att bygga sin egen studieplan efter sina egna behov.

Från ämneskurser till AI

Det finns många kurser att välja mellan – alltifrån ämnesfördjupande kurser till svenska språket i arbetslivet och kurser i AI.

–  Vill man bredda sin utbildningsbakgrund kan man förstås läsa kurser i sitt ämne, annars finns också kurser som ligger utanför utbildningsbakgrunden men som kan stärka en på andra viktiga sätt – idag när så mycket är digitalt kan det till exempel vara fördelaktigt att ha digital kompetens, säger Ioanna Zengler.

Praktiken ger värdefulla kontakter

En viktig och uppskattad del i utbildningen är praktikperioden, som syftar till att ge studenterna en fot in på arbetsmarknaden och kontakter i arbetslivet.

Den kompletterande utbildningen är en omarbetad och ny version av den tidigare Aspirantutbildningen, som funnits vid Linköpings universitet. Under åren har utbildningen knutit flera praktikplatser till sig.

Studenterna har praktiserat på en mängd olika typer av arbetsplatser – från exempelvis förvaltningsrätten till olika fakulteter på Linköpings universitet.

Tidigare yrkesområde eller nya vägar

Den individuella studieplanen ska spegla studentens mål och framtida inriktning i arbetslivet och planeras tillsammans med handledare på utbildningen.
 
– Utbildningen ska öka chansen för studenten att arbeta inom sitt yrkesområde i Sverige, men kan också bana väg mot något nytt om det är vad man önskar, säger Ioanna Zengler.

Utbildningen vänder sig till den med en generell universitets- eller högskoleutbildning, inte legitimationsyrken. Behörighet i svenska och engelska på gymnasienivå krävs. Ansökningsperioden startar den 15 mars och pågår till den 15 april.

Läs mer om utbildningen

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.