Ethnic and Migration Studies, masterprogram

120 hp

Programmet i Etnicitet och migration ger dig redskap att arbeta med brännande samtidsfrågor om etnicitet och migration. Mot bakgrund av globala ekonomiska och kulturella förändringsprocesser och i förhållande till frågor om makt och motstånd behandlar programmet migrationens orsaker samt dess konsekvenser för föreställningar om etnicitet, genus, arbete, medborgarskap, hälsa, välfärd och kulturellt skapande.

Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round

HT 2022 / Helfart / Norrköping

Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2022 / Helfart / Norrköping

Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan

Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Ethnic and Migration Studies är ett masterprogram som ges på engelska. Det finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelska