Ethnic and Migration Studies, 120 hp

Programmet ger dig redskap att arbeta med brännande samtidsfrågor om etnicitet och migration. Mot bakgrund av globala ekonomiska och kulturella förändringsprocesser och i förhållande till frågor om makt och motstånd behandlar programmet migrationens orsaker samt dess konsekvenser för föreställningar om etnicitet, genus, arbete, medborgarskap, hälsa, välfärd och kulturellt skapande.

Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme

HT 2019, Heltid 100%, Norrköping

Information på engelska