International and European Relations, masterprogram, 120 hp

Programmet fokuserar på frågor och problem kring europeiska relationer i ett internationellt och globalt sammanhang. Utbildningen vänder sig till dig som har ett starkt intresse för internationell politik och globala sammanhang, med ett särskilt fokus på Europa och Europas plats och roll i världen.

International and European Relations, Master´s Programme

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

International and European Relations, Master´s Programme

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Information på engelska