En grupp studenter runt ett bort

Masterprogrammet i Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete förbereder dig att aktivt förändra, utveckla och utmana rådande normer och strukturer inom såväl högre utbildning som i nationella och internationella organisationer, media och kommunikation eller politik. 

Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme, Distance

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Programmet syftar till att ge studenterna de kunskaper som krävs för att agera och intervenera konstruktivt i förändringsprocesser där genus och dess intersektioner (samspel) med andra sociala och kulturella skillnadsskapande maktordningar såsom etnicitet, sexualitet, klass, ålder, funktionshinder et cetera spelar en roll. 

Gender Studies - Intersectionality and Change är ett masterprogram som ges på engelska. Det finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelska