Gender Studies - Intersectionality and Change, masterprogram, 120 hp

Masterprogrammet i Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete förbereder dig att aktivt förändra, utveckla och utmana rådande normer och strukturer inom såväl högre utbildning som i nationella och internationella organisationer, media och kommunikation eller politik. 

Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Programmet syftar till att ge studenterna de kunskaper som krävs för att agera och intervenera konstruktivt i förändringsprocesser där genus och dess intersektioner (samspel) med andra sociala och kulturella skillnadsskapande maktordningar såsom etnicitet, sexualitet, klass, ålder, funktionshinder et cetera spelar en roll. 

Information på engelskaVisa/dölj innehåll