Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare

120 hp

Är du intresserad av att fördjupa dig inom yrkesdidaktik? Vill du utveckla din förmåga att studera och analysera undervisning i yrkesutbildning eller kanske ta ett första steget mot en forskarkarriär? Då är detta utbildningen för dig. 

Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare, 120 hp

HT 2022 / Halvfart / Linköping

Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare, 120 hp

HT 2023 / Halvfart / Linköping

Masterprogrammet i pedagogik för yrkeslärare vänder sig till dig som har en yrkeslärarexamen eller motsvarande och är intresserad av att fördjupa din kunskap kring yrkesutbildning. Utbilningen gör det möjligt för dig som är lärare på en yrkeslärarutbildning att få kompetensutveckling eller vidareutbilda dig till att bli behörig till forskarstudier. 

Programmet, vars huvudområde är pedagogik, omfattar 120 hp. Studierna sker på halvfart. Det innebär att programmet omfattar fyra års studier på halvfart. Under de första två första åren läser du kurser som ger perspektiv på yrkesutbildning och yrkeslärares arbete. Det tredje året innebär fördjupade förberedelser inför det fjärde årets skrivande av en masteruppsats. 

Utbildningen är på halvfart och du studerar på distans. Det kommer vara sex digitala träffar per termin och fyra fysiska träffar under programmets gång.

Masterprogrammet ges i samverkan mellan Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Linköpings universitet.

Det här läser du

Läsa på distans

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.