Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV, erbjuder kompletterande utbildning för dig som har en utländsk lärarexamen eller en utländsk examen i ett skolämne. Ett spännande steg mot en ny karriär inom svensk skola!

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV

VT 2024 / Helfart / Linköping

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Programmet genomförs i samarbete med Göteborgs universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. 

Behörighet

För att antas till ULV krävs en avslutad utländsk lärarexamen eller en avslutad utländsk ämnesexamen som kan motsvara ett svenskt skolämne. Utbildningen ska motsvara minst två år på postgymnasial nivå. Det krävs dessutom att du har godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller motsvarande.

Utbildningsmöjligheter

Genom ULV har du möjlighet att komplettera din utbildning för att uppnå en svensk lärarexamen eller för att uppfylla de nationella kraven för lärarlegitimation. Programlängden är individuellt anpassad och varierar beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan som mest omfatta 120 högskolepoäng och inkluderar både akademiska studier samt praktiska inslag som ger en inblick i den svenska skolmiljön och lärarrollen.

Individuell studieplan

Efter att du antas till programmet upprättas en individuell studieplan som tar hänsyn till dina tidigare meriter. Du antas till helfartsstudier, vilket motsvarar 40 studietimmar per vecka, men det kan även finnas möjlighet att studera på halvfart. 

Till studier räknas både den undervisning som du har under campusträffarna i Linköping och de självstudier som du gör på egen hand.

Undervisning och kursstruktur

De pedagogiska kurserna ges på halvfart och på distans med regelbundna campusträffar i Linköping. Ämneskurserna ges ofta som campusförlagda helfartskurser. Campusträffarna bör ses som obligatoriska. 

Du följer schemat för den kurs/de kurser som står i din individuella studieplan och du ansvarar själv för att ta reda på kursinformation och schema. I de flesta kurser samläser du med studenter från andra lärarprogram eller fristående kurser. 

Det här läser du

Ämnen/verksamhetsområden

För antagning under höstterminen 2024, antar vi enligt nedan:

1. Kompletteringshänvisning från Skolverket

För dig som har ansökt om lärarlegitimation och fått en hänvisning från Skolverket där det framkommer att ämnet och/eller de lärarförberedande delarna behöver kompletteras för att en svensk lärarlegitimation ska kunna utfärdas antar Linköpings universitet i följande inriktningar:

 • Förskola
 • Årskurs 1–6
 • Årskurs 7–9 eller gymnasiet

Följande ämnen är aktuella för antagning mot årskurs 7–9 eller gymnasiet: matematik, biologi, kemi, fysik, teknik, geografi, historia, religion, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk, naturkunskap, filosofi, modersmål arabiska, modersmål persiska.

2. Svensk ämneslärarexamen

För dig som har utbildat dig inom något av följande skolämnen utomlands och behöver en svensk ämneslärarexamen för att erhålla svensk lärarlegitimation, antar Linköpings universitet i följande ämnen:

 • Matematik
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Teknik
 • Naturkunskap
 • Slöjd
 • Modersmål arabiska
 • Modersmål persiska

3. Utökad behörighet 

För dig som har en svensk lärarlegitimation, men vill utöka din behörighet så antar Linköpings universitet i följande ämnen:

 • Matematik
 • Svenska som andraspråk
 • Slöjd
 • Modersmål
 • Samhällsorienterade ämnen för årskurs 4–6

Ansökan till ULV

Ansökan

Ansökan görs via ULV:s nationella webb samt antagning.se

 

Tidplan för antagning hösten 2024

2024-03-15 Anmälan öppnar kl. 14:00

2024-04-15 Anmälan stänger kl. 22:00

2024-04-22 Sista kompletteringsdag att ladda upp obligatoriska behörighetsgivande dokument

2024-06-12 Antagningsbesked mejlas ut till alla sökande

 

 

Inplaceringsprov

Om du preliminärt bedöms vara behörig för utbildningen kommer du att kallas till ett inplaceringsprov i svenska. Provet sker 31 maj mellan klockan 10.15-16.30, på campus Valla i Linköping.

Visar provresultatet  att du behöver utveckla din svenska innan du påbörjar din komplettering inom ULV, kommer du att behöva läsa förberedande kurser där närvaro i Linköping under minst en dag per vecka krävs.