Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Utländska lärares vidareutbildning ULV är ett regeringsuppdrag som erbjuder kompletterande utbildning för personer som har en utländsk lärarexamen eller en utländsk examen i ett skolämne.

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

HT 2020, Halvfart, Linköping

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

HT 2021, Helfart, Linköping

ULV ges av Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Ansökan till ULV görs via den nationella hemsidan su.se/ulv

Behörighet och målgrupper

För att antas till ULV krävs en avslutad utländsk lärarexamen eller en avslutad utländsk ämnesexamen som kan motsvara ett svenskt skolämne. Utbildningen ska motsvara minst två år på postgymnasial nivå. Det krävs dessutom att du har godkänt betyg i svenska som andra språk 3 eller motsvarande. För att antagning ska vara möjlig krävs även att Linköpings universitet kan erbjuda komplettering för det ämne du har ansökt om.

Genom ULV kan du komplettera mot en svensk lärarexamen eller mot Skolverkets hänvisning för lärarlegitimation eller för att utöka din lärarlegitimation med ytterligare behörigheter.

Utbildningen planeras individuellt och varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan som mest omfatta 120 högskolepoäng. Förutom akademiska studier innehåller utbildningen praktisk verksamhet. Den ger inblick i skolverksamhet och lärarrollen i Sverige.

En individuell studiegång upprättas efter varje enskild students behov och mål med studierna i samband med att du antas till utbildningen. Du studerar på heltid som motsvarar 40 studietimmar per vecka. Till studier räknas både den undervisning som du har under campusträffarna i Linköping och de självstudier som du gör på egen hand.

De flesta kurser i ULV ges som regelbundna undervisningsträffar i Linköping som ska ses som obligatoriska och därutöver träffarna studerar du via dator och självstudier. I vissa fall krävs ämneskompletteringar som bara kan erbjudas på campus som heltidsstudier.

Aktuella ämnen/verksamhetsområden för antagning

Kompletteringshänvisningen från Skolverket ska avse komplettering för behörighet och legitimation. Vi kan inte ta emot ansökningar som gäller som kompletteringar för en svensk lärarexamen.

För antagning höstterminen 2021 kan vi därför endast ta emot personer som har fått en kompletteringshänvisning från Skolverket, gällande examen för förskola, F-3, och 4-6.

Vi kan även erbjuda personer som fått en kompletteringshänvisning från Skolverket, gällande examen mot årskurs 7-9 och/eller gymnasiet. Så fort våra ämnen för 2021 är beslutade kommer vi ange dem här.

Sista datum för att komplettera handlingar är den 22 april. 

Du som bedöms ha behörighet till utbildningen kommer kallas till ett obligatoriskt inplaceringsprov i svenska. 

Det här läser duVisa/dölj innehåll

Nationell webbsida för ULVVisa/dölj innehåll

Läsa på distansVisa/dölj innehåll