Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Utländska lärares vidareutbildning, ULV, är en kompletterande utbildning för dig som har en utländsk lärarexamen eller en utländsk examen i ett skolämne.

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

VT 2019, Helfart, Linköping

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

HT 2019, Helfart, Linköping

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

VT 2020, Helfart, Linköping

Utbildningen planeras individuellt och varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan som mest omfatta 120 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra terminers studier på heltid. Förutom akademiska studier innehåller utbildningen praktisk verksamhet. Den ger inblick i skolverksamhet och lärarrollen i Sverige. En individuell studiegång upprättas i samband med att du antas till utbildningen. De fortsatta studierna ges antingen på helfart eller halvfart, studietakten planeras individuellt efter varje enskild students behov och mål med studierna.

ULV ges av Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet och Örebro universitet. Sista ansökningsdag är 15 april inför hösten och 15 oktober inför våren. Ansökan till ULV görs via den nationella hemsidan www.su.se/lararutbildningar/lärare/utländska-lärares-vidareutbildning-ulv

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Studentrekrytering, studentrekrytering@liu.se