Utländska lärares vidareutbildning, ULV - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik och rolig! Här får du kort information om din första tid på programmet.

Registrering och LiU-ID Visa/dölj innehåll

1. Aktivera LiU-ID

Inför terminsstarten ska du som ny student via Linköpings universitet aktivera ditt LiU-ID. Ett LiU-ID är ett användarnamn och lösenord som du använder till våra digitala tjänster.

Gå in på minit.liu.se/account och följ instruktionerna på sidan för att aktivera ditt LiU-ID. Detta går att göra från och med 8 augusti. Om du har läst vid LiU tidigare och redan har ett LiU-id behöver du inte skaffa ett nytt. Får du problem med ditt LiU-ID gå i första hand till Vanliga frågor och svar eller kontakta infocenter@liu.se för hjälp. 

2. Registrering

Varje termin måste du registrera dig på de kurser du ska läsa, för att inte förlora din studieplats och för att kunna delta i undervisning och examination. Se din individuella studieplanering som skickas till dig via den mailadress du anmält vid ansökan till programmet. Om du inte registrerar dig inom registreringsperioden förlorar du din plats på programmet. Registreringsperioden för alla kurser du ska läsa i höst är mellan 22 augusti till och med 11 september.

Får du problem med registreringen kontaktar du programsamordnare Pernilla Odelstam.

3. Avbrott efter registrering

Har du registrerat dig på dina kurser och sedan inte vill fortsätta dina studier måste du meddela oss detta. Kontakta programsamordnare Pernilla Odelstam och ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.

4. Tacka nej till din plats

Om du inte önskar behålla din plats på programmet behöver du lämna återbud via www.antagning.se. Detta kan du göra innan du har registrerat dig på några kurser.

5. Läs hela checklistan

Checklista för dig som är ny student.

Schema och kursinformation Visa/dölj innehåll

Digital introduktion kommer ske vecka 34. Du får ett mail med information om när ditt upprop sker några veckor efter antagningsbeskedet. Zoom-länk till det digitala uppropet skickas ut veckan innan uppropet.

Kursinformation: sök på kurs genom att ange din kurskod. (Välj rätt antagningstillfälle)

Du följer schemat för den kurs/de kurser som står i din individuella studieplan och du ansvarar själv för att ta reda på kursinformation och schema. I de flesta kurser samläser du med studenter från andra lärarprogram eller fristående kurser. De pedagogiska kurserna ges på halvfart och på distans med regelbundna campusträffar i Linköping. Ämneskurserna ges som regel på helfart och på campus i Linköping.

På kursens webbsida hittar du kursplan och litteraturlista. Aktuell information ska finnas tillgänglig senast 2 veckor före kursstart. Under kursens gång använder du lärplattformen LISAM för kursinformation, samarbetsytor, inlämningar etc.

Detaljerat schema med tider och eventuella salar publiceras 15 juli på Timeedit. Ange kurskod i sökfältet.

Verksamhetsförlagd praktik Visa/dölj innehåll

En del kurser innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Om det är lämpligt får den i överenskommelse med din rektor och VFU-samordnare genomföras på egen skola. I annat fall hjälper vi till med placering.

Läs mer på VFU-portalen.


Mer information Visa/dölj innehåll

Stöd under studierna

Som student på LiU har du möjlighet att få stöd via till exempel Studenthälsan. Du har också rätt till extra stöd under studenttiden om du har en funktionsnedsättning, dyslexi eller dylikt. Servicen finns både i Linköping och i Norrköping. Kontaktuppgifter hittar du på Studentportalen. Du kan även kontakta studievägledare Monica Larsson om du har frågor.

Boende

För dig som inte bor i Linköping kan vi tipsa om boende nära campusområdet:

Som student har du även viss studentrabatt på utvalda hotell via Mecenat.

Efter avslutade studier

När du har avslutat dina studier ansöker du om lärarexamen på Linköpings universitet. Därefter ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket.

Studievägledning Visa/dölj innehåll