Utländska lärares vidareutbildning, ULV - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik och rolig! Här får du kort information om din första tid på programmet.

Registrering och LiU-ID

Schema och kursinformation

Digital introduktion och upprop kommer ske vecka 34. Du får ett mail med information om när ditt upprop sker några veckor efter antagningsbeskedet. Zoom-länk till det digitala uppropet skickas ut veckan innan uppropet.

Kursinformation: sök på kurs genom att ange din kurskod. (Välj rätt antagningstillfälle)

Du följer schemat för den kurs/de kurser som står i din individuella studieplan och du ansvarar själv för att ta reda på kursinformation och schema. I de flesta kurser samläser du med studenter från andra lärarprogram eller fristående kurser. De pedagogiska kurserna ges på halvfart och på distans med regelbundna campusträffar i Linköping. Ämneskurserna ges som regel på helfart och på campus i Linköping.

På kursens webbsida hittar du kursplan och litteraturlista. Aktuell information ska finnas tillgänglig senast 2 veckor före kursstart. Under kursens gång använder du lärplattformen LISAM för kursinformation, samarbetsytor, inlämningar etc.

Detaljerat schema med tider och eventuella salar publiceras 17 juli på Timeedit. Ange kurskod i sökfältet.

Verksamhetsförlagd praktik

En del kurser innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Om det är lämpligt får den i överenskommelse med din rektor och VFU-samordnare genomföras på egen skola. I annat fall hjälper vi till med placering.

Läs mer på VFU-portalen.


Mer information

Individuell studiegång

Alla studenter som läser ULV har en individuell studiegång. När terminen har startat ska du så snart som möjligt boka in ett enskilt samtal med studievägledare Monica Larsson där ni går igenom din studiegång tillsammans.

Stöd under studierna

Som student på LiU har du möjlighet att få stöd via till exempel Studenthälsan. Du har också rätt till extra stöd under studenttiden om du har en funktionsnedsättning, dyslexi eller dylikt. Servicen finns både i Linköping och i Norrköping. Kontaktuppgifter hittar du på Studentportalen. Du kan även kontakta studievägledare Monica Larsson om du har frågor.

Boende

För dig som inte bor i Linköping kan vi tipsa om boende nära campusområdet:

Som student har du även viss studentrabatt på utvalda hotell via Mecenat.

Efter avslutade studier

När du har avslutat dina studier ansöker du om lärarexamen på Linköpings universitet. Därefter ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket.