I alla skolformer finns ett stort behov av lärare med fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter som specialpedagog med fokus på undervisning, utvärderingar, utredningar och specialpedagogiskt utvecklingsarbete samt professionell samverkan för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogprogrammet

HT 2024 / Halvfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Programmet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en förskollärar- eller lärarexamen. Du studerar på halvfart och distans under tre år och i utbildningen ingår ett antal campusförlagda dagar. Det rör sig om ungefär en träff i månaden (två-tre dagar) på plats på Linköpings universitet, Campus Valla. 

Beroende på vilken grundutbildning du har kan du efter utbildningen arbeta som specialpedagog i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola eller inom vuxenutbildning.

Under utbildningen studerar du både enskilt och tillsammans med andra studenter. Mellan undervisningsdagarna på Campus arbetar vi på vår lärplattform Lisam och via andra internetverktyg. Du tar del av föreläsningar, studerar litteratur och diskuterar på seminarier med lärare och andra studenter. Programmets mål är att du genom att förena teoretiska och verksamhetsinriktade studier ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för barn och elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar tillsammans med forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Programmets innehåll

Programmet är indelat i tre block som omfattar 30 hp.

 • Det första blocket introducerar det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet.
 • Det andra blocket fördjupar kunskaperna på området med fokus på specialpedagogiskt arbete för barn och elever i behov av särskilt stöd.
 • Det tredje blocket innehåller en teori- och metodkurs samt ett examensarbete.

Vill du veta mer om de olika blocken och vilka kurser de innehåller, se utbildnings- och programplan nedan.

Vid Linköpings universitet kan du efter avklarad specialpedagogexamen fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen med inriktning mot specialpedagogik.

Campusdagar

För dig som är antagen HT24

Specialpedagogik, kunskapsområde och forskningsfält

 • 19–21 augusti 2024
 • 26 augusti 2024 (digital träff)
 • 7-8 oktober 2024
 • 18-19 november 2024
 • 13 januari 2025

Specialpedagogisk verksamhet

 • 14–15 januari 2025
 • 3-4 februari 2025
 • 3-4 mars 2025
 • 7-8 april 2025
 • 5-6 maj 2025

Det här läser du

Ansökan och intyg

Sök mellan 15 februari och 15 mars

För att underlätta för planering av studier och arbete har vi tidigarelagt ansökningsomgången så att du snabbare ska kunna få besked om du blivit antagen.

Precis som tidigare går programmen under ordinarie terminstider, men du måste ansöka 15 februari - 15 mars via antagning.se.

När du skickar in din ansökan, ska du också ladda upp examensbevis för lärar- och/eller förskollärarexamen och intyg om yrkeserfarenhet antagning.se. För att underlätta handläggningen, ladda gärna upp din lärarlegitimation. 

(Ingen antagning kommer ske till Lärarlyftet Speciallärarprogrammet HT2024.)

Intyg om yrkeserfarenhet

Speciallärare

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.