Specialpedagog, 90 hp

I alla skolformer finns ett stort behov av lärare med fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter som specialpedagog vad gäller undervisning, utvärdering, utredning och pedagogiskt utvecklingsarbete samt professionell samverkan.

Specialpedagogprogrammet

HT 2021, Halvfart, Linköping

Specialpedagogprogrammet

HT 2022, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Programmet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen. 

Du studerar på halvfart och distans under tre år med ett antal undervisningsdagar. De första två åren är det ungefär en campusförlagd träff i månaden (två-tre dagar) på plats i Linköping. De två sista terminerna (tredje året) genomförs undervisningsdagarna som fjärrundervisning via Zoom och Teams. Beroende på vilken grundutbildning du har kan du efter utbildningen arbeta som specialpedagog i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola eller inom vuxenutbildning m.m.

Under utbildningen studerar du både enskilt och tillsammans med andra studenter. Mellan undervisningsdagarna arbetar vi på vår lärplattform Lisam och via andra internetverktyg. Du tar del av föreläsningar, studerar litteratur och diskuterar på seminarier med lärare och andra studenter. Programmets mål är att du genom att förena teoretiska och verksamhetsinriktade studier ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för barn och elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar tillsammans med forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Programmets innehåll

Programmet är indelat i tre block som omfattar 30 hp.

  • Det första blocket introducerar det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet.
  • Det andra blocket fördjupar kunskaperna inom fältet med fokus på specialpedagogiskt arbete för barn och elever i behov av särskilt stöd.
  • Det tredje blocket innehåller en teori- och metodkurs samt ett examensarbete.

Vill du veta mer om de olika blocken och vilka kurser de innehåller, se utbildnings- och programplan nedan.

Vid Linköpings universitet kan du fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen på 120 hp.

Campusdagar

För dig som är antagen HT21.

  • Specialpedagogik, kunskapsområde och forskningsfält, 941A08: 22-24 augusti, (digital träff 29 augusti), 10-11 oktober, 21-22 november 2022 och 16 januari 2023
  • Specialpedagogisk verksamhet, 941A09: 17-18 januari, 6-7 februari, 6-7 mars, 3-4 april och 8-9 maj 2023

Utbildnings- och programplanVisa/dölj innehåll

Ansökan och intygVisa/dölj innehåll

Sök mellan 15 februari och 15 mars

För att underlätta för planering av studier och arbete har vi tidigarelagt ansökningsomgången så att du snabbare ska kunna få besked om du blivit antagen.

Precis som tidigare går programmen under ordinarie terminstider, men du måste ansöka 15 februari - 15 mars 2021 via antagning.se.

När du skickar in din ansökan, ska du också ladda upp examensbevis för lärar- och/eller förskollärarexamen och intyg om yrkeserfarenhet på antagning.se. För att underlätta handläggningen, ladda gärna upp din lärarlegitimation. 

Information till dig som är antagenVisa/dölj innehåll

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.Visa/dölj innehåll