Specialpedagog, 90 hp

specialpedagog liu

I alla skolformer finns ett stort behov av lärare med fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter som specialpedagog vad gäller undervisning, utvärdering, utredning och pedagogiskt utvecklingsarbete samt professionell samverkan.

Specialpedagogprogrammet

HT 2019, Deltid 50%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Programmet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen. Du studerar på halvfart och distans under tre år med en campusförlagd träff i månaden (två-tre dagar) i Linköping. Beroende på vilken grundutbildning du har kan du efter utbildningen arbeta som specialpedagog i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola eller inom vuxenutbildning m.m.

Under utbildningen studerar du både enskilt och tillsammans med andra studenter. Mellan de campusförlagda tillfällena arbetar vi på vår lärplattform Lisam. Du tar del av föreläsningar, studerar litteratur och diskuterar på seminarier med lärare och andra studenter. Programmets mål är att du genom att förena teoretiska och verksamhetsinriktade studier ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för barn och elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar tillsammans med forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Programmet är indelat i tre block som omfattar 30 hp.

  • Det första blocket introducerar det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet.
  • Det andra blocket fördjupar kunskaperna inom fältet med fokus på specialpedagogiskt arbete för barn och elever i behov av särskilt stöd.
  • Det tredje blocket innehåller en teori- och metodkurs samt ett examensarbete.

Vid Linköpings universitet kan du fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen på 120 hp.

Intyg om yrkeslivserfarenhet

Hyllning till en lärare

"Det var viktigt för dig att det gick bra för oss"

Pär Lernström hyllar sin lärare

Vill du veta mer?

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Kontakt