Speciallärare, 90 hp

I skolan finns ett stort behov av lärare med fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter som speciallärare vad gäller undervisning, utvärdering och utredning samt pedagogiskt utvecklingsarbete för elever i behov av särskilt stöd. 

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling

HT 2021, Halvfart, Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling

HT 2021, Halvfart, Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning

HT 2021, Halvfart, Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling

HT 2022, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling

HT 2022, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning

HT 2022, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Programmet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen. Du studerar på halvfart och distans under tre år med ett antal undervisningsdagar. De första två åren är det ungefär en campusförlagd träff i månaden (två-tre dagar) på plats i Linköping. De två sista terminerna (tredje året) genomförs undervisningsdagarna som fjärrundervisning via Zoom och Teams.

Beroende på vilken grundutbildning du har kan du efter utbildningen arbeta som speciallärare i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola eller inom vuxenutbildning m.m.

Vid ansökan till Speciallärarprogrammet vid LiU väljer du en specialisering:

  • Språk-, skriv- och läsutveckling/svenska
  • Matematikutveckling/matematik
  • Utvecklingsstörning

Beroende på din specialisering får du som speciallärare ansvar för undervisning och pedagogiskt arbete med fokus på elevers språkliga utveckling eller matematiska utveckling eller elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Under utbildningen studerar du både enskilt och tillsammans med andra studenter. Mellan undervisningsdagarna arbetar du på vår lärplattform Lisam och via andra internetverktyg. Du tar del av föreläsningar, studerar litteratur och diskuterar på seminarier med lärare och andra studenter. Programmets mål är att du genom att förena teoretiska och verksamhetsinriktade studier ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar tillsammans med forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Programmets innehåll

Programmet är uppdelat i tre block på vardera 30 hp.

  • Det första blocket introducerar det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet.
  • Det andra blocket fokuserar på elevers grundläggande färdigheter i svenska eller matematik eller lärande och utveckling för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Det tredje blocket innehåller en teori- och metodkurs samt ett examensarbete.

Vill du veta mer om de olika blocken och vilka kurser de innehåller, se utbildnings- och programplan nedan.

Vid Linköpings universitet kan du fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen på 120 hp.

Campusdagar

För dig som är antagen HT22:

  • Specialpedagogik, kunskapsområde och forskningsfält, 948A01 och 948AL1: 22-24 augusti, (digital träff 29 augusti), 10-11 oktober, 21-22 november 2022 och 16 januari 2023
  • Specialpedagogisk verksamhet, 948A02 och 948AL2: 17-18 januari, 6-7 februari, 6-7 mars, 3-4 april och 8-9 maj 2023

Speciallärare inom lärarlyftet Visa/dölj innehåll

Speciallärare inom lärarlyftet

Du kan även läsa till speciallärare inom lärarlyftet. 

Utbildnings- och programplan Visa/dölj innehåll

Ansökan och intyg Visa/dölj innehåll

Sök mellan 15 februari och 15 mars

För att underlätta för planering av studier och arbete har vi tidigarelagt ansökningsomgången så att du snabbare ska kunna få besked om du blivit antagen.

Precis som tidigare går programmen under ordinarie terminstider, men du måste ansöka 15 februari - 15 mars 2021 via antagning.se.

När du skickar in din ansökan, ska du också ladda upp examensbevis för lärar- och/eller förskollärarexamen och intyg om yrkeserfarenhet på antagning.se. För att underlätta handläggningen, ladda gärna upp din lärarlegitimation. 

Varför studera vidare? Visa/dölj innehåll