Speciallärare, 90 hp

speciallärare liu

I skolan finns ett stort behov av lärare med fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter som speciallärare vad gäller undervisning, utvärdering och utredning samt pedagogiskt utvecklingsarbete för elever i behov av särskilt stöd. 

Speciallärarprogrammet, Inriktning - Språk-, skriv- och läsutveckling

HT 2018, Deltid 50%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Speciallärarprogrammet, Inriktning - Matematikutveckling

HT 2018, Deltid 50%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Speciallärarprogrammet, Inriktning - Språk-, skriv- och läsutveckling

HT 2019, Deltid 50%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Speciallärarprogrammet, Inriktning - Utvecklingsstörning

HT 2019, Deltid 50%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Speciallärarprogrammet, Inriktning - Matematikutveckling

HT 2019, Deltid 50%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Programmet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivår för dig som har en lärarexamen. Du studerar på halvfart och distans under tre år med en campusförlagd träff i månaden (två till tre dagar) i Linköping. Beroende på vilken grundutbildning du har kan du efter utbildningen arbeta som speciallärare i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola eller inom vuxenutbildning m.m.

Vid ansökan till Speciallärarprogrammet vid LiU väljer du en specialisering:

  • Språk-, skriv- och läsutveckling/svenska
  • Matematikutveckling/matematik
  • Utvecklingsstörning

Beroende på din specialisering får du som speciallärare ansvar för undervisning och pedagogiskt arbete med fokus på elevers språkliga utveckling eller matematiska utveckling eller elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Under utbildningen studerar du både enskilt och tillsammans med andra studenter. Mellan de campusförlagda tillfällena arbetar vi på vår lärplattform Lisam. Du tar del av föreläsningar, studerar litteratur och diskuterar på seminarier med lärare och andra studenter. Programmets mål är att du genom att förena teoretiska och verksamhetsinriktade studier ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar tillsammans med forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Programmet är uppdelat i tre block på vardera 30 hp.

  • Det första blocket introducerar det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet.
  • Det andra blocket fokuserar på elevers grundläggande färdigheter i svenska eller matematik eller lärande och utveckling för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Det tredje blocket innehåller en teori- och metodkurs samt ett examensarbete.

Vid Linköpings universitet kan du fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen på 120 hp.

Intyg om yrkeslivserfarenhet

Vill du veta mer?

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.