I skolan finns ett stort behov av lärare med fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter som speciallärare med fokus på undervisning, utvärderingar och utredningar samt specialpedagogiskt utvecklingsarbete för elever i behov av särskilt stöd.

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Intellektuell funktionsnedsättning

HT 2024 / Halvfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling

HT 2024 / Halvfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling

HT 2024 / Halvfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Programmet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen.

Du studerar på halvfart och distans under tre år och i utbildningen ingår ett antal campusförlagda dagar. Det rör sig om ungefär en träff i månaden (två-tre dagar) på plats på Linköpings universitet, Campus Valla. 

Beroende på vilken grundutbildning du har kan du efter utbildningen arbeta som speciallärare i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola eller inom vuxenutbildning med mera.

Vid ansökan till Speciallärarprogrammet vid LiU väljer du en specialisering:

 • Språk-, skriv- och läsutveckling
 • Matematikutveckling
 • Intellektuell funktionsnedsättning

Beroende på din specialisering får du som speciallärare ansvar för undervisning och pedagogiskt arbete med fokus på elevers språkliga utveckling, matematiska utveckling eller elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Under utbildningen studerar du både enskilt och tillsammans med andra studenter. Mellan undervisningsdagarna på Campus arbetar du på vår lärplattform Lisam och via andra internetverktyg. Du tar del av föreläsningar, studerar litteratur och diskuterar på seminarier med lärare och andra studenter. Programmets mål är att du genom att förena teoretiska och verksamhetsinriktade studier ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar tillsammans med forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Programmets innehåll

Programmet är uppdelat i tre block på vardera 30hp.

 • Det första blocket introducerar det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet.
 • Det andra blocket fokuserar på elevers grundläggande färdigheter i svenska eller matematik eller lärande och utveckling för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
 • Det tredje blocket innehåller en teori- och metodkurs samt ett examensarbete.

Vill du veta mer om de olika blocken och vilka kurser de innehåller; se utbildnings- och programplan nedan.

Vid Linköpings universitet kan du efter avklarad speciallärarexamen fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen med inriktning mot specialpedagogik.

Campusdagar

För dig som är antagen HT24

Specialpedagogik, kunskapsområde och forskningsfält

 • 19–21 augusti 2024
 • 26 augusti 2024 - digital träff 
 • 7–8 oktober 2024
 • 18–19 november 2024
 • 13 januari 2025

Specialpedagogisk verksamhet

 • 14–15 januari 2025
 • 3–4 februari 2025
 • 3–4 mars 2025
 • 7–8 april 2025
 • 5–6 maj 2025

Det här läser du

Ansökan och intyg

Sök mellan 15 februari och 15 mars

För att underlätta för planering av studier och arbete har vi tidigarelagt ansökningsomgången så att du snabbare ska kunna få besked om du blivit antagen.

Precis som tidigare går programmen under ordinarie terminstider, men du måste ansöka 15 februari - 15 mars via antagning.se.

När du skickar in din ansökan, ska du också ladda upp examensbevis för lärar- och/eller förskollärarexamen och intyg om yrkeserfarenhet antagning.se. För att underlätta handläggningen, ladda gärna upp din lärarlegitimation. 

(Ingen antagning kommer ske till Lärarlyftet Speciallärarprogrammet HT2024.)

Intyg om yrkeserfarenhet

Specialpedagog

Varför studera vidare?