Speciallärare, 90 hp

I skolan finns ett stort behov av lärare med fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter som speciallärare vad gäller undervisning, utvärdering och utredning samt pedagogiskt utvecklingsarbete för elever i behov av särskilt stöd. 

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling

HT 2020, Halvfart, Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling

HT 2020, Halvfart, Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning

HT 2020, Halvfart, Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling

HT 2021, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling

HT 2021, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning

HT 2021, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Programmet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivår för dig som har en lärarexamen. Du studerar på halvfart och distans under tre år med en campusförlagd träff i månaden (två till tre dagar) i Linköping. Beroende på vilken grundutbildning du har kan du efter utbildningen arbeta som speciallärare i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola eller inom vuxenutbildning m.m.

Vid ansökan till Speciallärarprogrammet vid LiU väljer du en specialisering:

  • Språk-, skriv- och läsutveckling/svenska
  • Matematikutveckling/matematik
  • Utvecklingsstörning

Beroende på din specialisering får du som speciallärare ansvar för undervisning och pedagogiskt arbete med fokus på elevers språkliga utveckling eller matematiska utveckling eller elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Under utbildningen studerar du både enskilt och tillsammans med andra studenter. Mellan de campusförlagda tillfällena arbetar vi på vår lärplattform Lisam. Du tar del av föreläsningar, studerar litteratur och diskuterar på seminarier med lärare och andra studenter. Programmets mål är att du genom att förena teoretiska och verksamhetsinriktade studier ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar tillsammans med forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Programmet är uppdelat i tre block på vardera 30 hp.

  • Det första blocket introducerar det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet.
  • Det andra blocket fokuserar på elevers grundläggande färdigheter i svenska eller matematik eller lärande och utveckling för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Det tredje blocket innehåller en teori- och metodkurs samt ett examensarbete.

Vid Linköpings universitet kan du fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen på 120 hp.

Tidigarelagd ansökningsomgångVisa/dölj innehåll

Tidigarelagd ansökningsomgång

Sök 17 februari-16 mars

Linköpings universitet har tidigarelagt ansökningsomgången för speciallärare och specialpedagog.

För att underlätta för planering av studier och arbete har vi tidigarelagt ansökningsomgången så att du snabbare ska kunna få besked om du blivit antagen.

Precis som tidigare går programmen under ordinarie terminstider, men du måste ansöka 17 februari - 16 mars 2020 via antagning.se

När du skickar in din ansökan, ska du också ladda upp examensbevis för lärar- och/eller förskollärarexamen och intyg om yrkeserfarenhet på antagning.se. För att underlätta handläggningen, ladda gärna upp din lärarlegitimation. 

Intyg om yrkeslivserfarenhetVisa/dölj innehåll

Vill du veta mer?Visa/dölj innehåll

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.Visa/dölj innehåll