Speciallärare

90 hp

I skolan finns ett stort behov av lärare med fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter som speciallärare vad gäller undervisning, utvärdering och utredning samt pedagogiskt utvecklingsarbete för elever i behov av särskilt stöd. 

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Intellektuell funktionsnedsättning

HT 2023 / Halvfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling

HT 2023 / Halvfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling

HT 2023 / Halvfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Programmet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen. Du studerar på halvfart och distans under tre år med ett antal undervisningsdagar. De första två åren är det ungefär en campusförlagd träff i månaden (två-tre dagar) på plats i Linköping. De två sista terminerna (tredje året) genomförs undervisningsdagarna som fjärrundervisning via Zoom och Teams.

Beroende på vilken grundutbildning du har kan du efter utbildningen arbeta som speciallärare i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola eller inom vuxenutbildning med mera.

Vid ansökan till Speciallärarprogrammet vid LiU väljer du en specialisering:

  • Språk-, skriv- och läsutveckling/svenska
  • Matematikutveckling/matematik
  • Intellektuell funktionsnedsättning

Beroende på din specialisering får du som speciallärare ansvar för undervisning och pedagogiskt arbete med fokus på elevers språkliga utveckling, matematiska utveckling eller elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Under utbildningen studerar du både enskilt och tillsammans med andra studenter. Mellan undervisningsdagarna arbetar du på vår lärplattform Lisam och via andra internetverktyg. Du tar del av föreläsningar, studerar litteratur och diskuterar på seminarier med lärare och andra studenter. Programmets mål är att du genom att förena teoretiska och verksamhetsinriktade studier ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar tillsammans med forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.  

Programmets innehåll

Programmet är uppdelat i tre block på vardera 30 hp.

  • Det första blocket introducerar det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet.
  • Det andra blocket fokuserar på elevers grundläggande färdigheter i svenska eller matematik eller lärande och utveckling för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Det tredje blocket innehåller en teori- och metodkurs samt ett examensarbete.

Vill du veta mer om de olika blocken och vilka kurser de innehåller, se utbildnings- och programplan nedan.

Vid Linköpings universitet kan du fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen på 120 hp.

Campusdagar

För dig som är antagen HT23: 

  • Specialpedagogik, kunskapsområde och forskningsfält: 21-23 augusti, (digital träff 28 augusti), 9-10 oktober, 20-21 november 2023 och 15 januari 2024
  • Specialpedagogisk verksamhet: 16-17 januari, 5-6 februari, 4-5 mars, 8-9 april och 6-7 maj 2024

Det här läser du

Ansökan och intyg

Sök mellan 15 februari och 15 mars

För att underlätta för planering av studier och arbete har vi tidigarelagt ansökningsomgången så att du snabbare ska kunna få besked om du blivit antagen.

Precis som tidigare går programmen under ordinarie terminstider, men du måste ansöka 15 februari - 15 mars via antagning.se.

När du skickar in din ansökan, ska du också ladda upp examensbevis för lärar- och/eller förskollärarexamen och intyg om yrkeserfarenhet på antagning.se. För att underlätta handläggningen, ladda gärna upp din lärarlegitimation. 

Lärarlyftet

Varför studera vidare?