18 november 2016

Åtta LiU-forskare får cirka tre miljoner vardera från Formas för forskning för en hållbar utveckling. Ett av forskningsprojekten ska ge svar på frågan om det är bäst och billigast att renovera eller att bygga nytt. 

HållbarhetAv de 1100 ansökningar som kom in till formas i våras har 220 beviljats, varav sju vid Linköpings universitet. Formas öppna utlysning är uppdelad i tre delar, forsknings- och utvecklingsprojekt, mobilitetsstöd – ett stöd som ska uppmuntra nydisputerade forskare att besöka nya forskningsmiljöer samt forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare. De 220 beviljade projekten delar på 654 miljoner kronor.

Renovera eller bygga nytt

Professor Bahram Moshfegh, Avdelningen energisystem, får cirka tre miljoner kronor för att hjälpa staten, landstinget och kommunerna att fatta kloka beslut om sina så kallade ändamålsfastigheter - byggnader som inhyser skolor, förskolor, äldreomsorg med mera.

Huvudparten av fastigheterna är byggda före 1980, energianvändningen är hög och lokalerna är ofta slitna, omoderna och ganska illa anpassade efter verksamheternas respektive behov. Forskningen ska bistå fastighetsägarna med en metod som ger svar på hur livscykelkostnaderna ser ut Bahram Moshfeghför renovering respektive att bygga nytt. Såväl ekonomiska och miljömässiga som tekniska aspekter ska in liksom även konsekvenserna för verksamheten.

Bahram Moshfegh, professor EnergisystemFoto: Monica Westman– Utvecklingen och moderniseringen av verksamheterna ställer även krav på organisation, nya arbetssätt, fysisk miljö, logistik och inte minst image och här kan det behövas okonventionella lösningar. För att kunna ta hänsyn till fastighetens möjligheter till anpassning behövs en ny analysmetod, säger Bahram Moshfegh.

Professor Victoria Wibeck, Tema Miljöförändring får cirka tre miljoner för analyser kring svenska initiativ för hållbarhetsomställningar och Sveriges roll som föregångsland och etologiprofessor Per Jensen för att förstå stressreaktioner hos höns genom att integrera genetik, beteende och fysiologi.

Mobilitetsstöd till unga forskare

I utlysningen för mobilitetsstöd till unga forskare fick tre LiU-forskare medel: Björn Berglund, postdoktor på Avdelningen för mikrobiologi och molekylär medicin, för att studera gener och bakterier som associeras med antibiotikaresistens i Kina. Sepehr Shakeri Yekta, postdoktor vid Tema Miljöförändring, för att studera sulfidens roll vid nedbrytningen av lipider för att förbättra utbytet av biogas i kommunala avloppsreningsverk. Martin Johnsson, postdoktor vid Avdelningen för biologi, fick närmare fyra miljoner kronor för att vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, studera genetiska grunder för egenskaper hos grisar och höns.

Framtidens forskningsledare

I utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare gick medel till Jianwu Sun, förste forskningsingenjör vid Avdelningen för halvledarmaterial och till Anders Hansson, universitetslektor vid Tema Teknik och social förändring. Jianwu Sun ska studera en innovativ fotoelektrod som omvandlar koldioxid och vatten till bränsle med hjälp av solenergi och Anders Hansson ska studera utmaningar och möjligheter med en storskalig implementering av koldioxidlagring från biomassa.