Den strategiska forskningssatsningen inom avancerade funktionella material, AFM, vid LiU utlyser härmed bidrag för gästprofessurer inom materialvetenskap med upp till 500 000 kronor per år. Ansökan är öppen till 5 november 2018.

Läs mer på den engelska sidan, menyn uppe till höger