Namn: Ahmed Kaharevic

Jobb: Forskningsassistent, Linköpings universitet

Examen: Master i statsvetenskap, Linköpings universitet 2019

Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Idag arbetar jag med flera forskningsprojekt vid avdelningen för statsvetenskap på Linköpings universitet, till exempel: 1. Organisering av en sommarskola för tjänstemän och politiker från Västra Balkan samt Östra Europa om hållbar utveckling i offentlig sektor 2. Enkätintervjuer i en förort om hur invånare använder digitala tjänster och internet, samt om invånarnas förtroende gentemot offentlig sektor 3. Hur huvudkontorets styrning/ledning och pedagogernas arbete förändras i och med inf et av en läroplattform i en skolkoncern.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

Jag har haft nytta av utbildningen på flera sätt. Förutom att jag i utbildningen lärt mig om statsvetenskaplig teori och metod, har jag i utbildningen även utvecklat mitt analytiska tänkande och kritiska förhållningssätt. Dessa kompetenser är viktiga i mitt arbete.

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

Det är med glädje som jag ser tillbaka på mina studier med glädje. Jag har trivts med att studera och lära mig. Under studierna har jag även lärt känna nya människor och fått nya vänner.

Den största fördelen med en masterutbildning i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är att utbildningen har en tydlig koppling till arbetsmarknaden, just på grund av denna inriktning. Utbildningen ger en relevant bakgrund för att jobba som till exempel sekreterare i kommunen, analytiker vid en myndighet, eller - med några års arbetserfarenhet - som ambassadör.

Utbildning