Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, master, 120 hp

Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. 

Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, master, 120 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Utbildningen förbereder dig för en framtida karriär som till exempel kvalificerad utredare, samhällsanalytiker eller forskare. För en internationell karriär är en masterexamen idag ofta en förutsättning. Utbildningen riktar sig både till dig som nyligen tagit en kandidatexamen i huvudområdet statsvetenskap eller i annat samhällsvetenskapligt huvudområde och till de som är yrkesverksamma inom offentlig förvaltning och som vill fördjupa sina kunskaper och analytiska färdigheter.

Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en tvåårig utbildning som leder fram till en masterexamen i statsvetenskap. Du läser kurser om offentlig förvaltning på olika nivåer i det politiska systemet samt kurser om ledarskap, styrning och utvärdering. Du läser också kurser om statsvetenskaplig metod och vetenskapsteori. Programmet innehåller också en valfri termin där du kan välja mellan att göra yrkesförberedande praktik hos myndighet, företag eller organisation, läsa kurser i Europapolitik på masterprogrammet International and European Relations eller läsa kurser på andra masterprogram vid Linköpings universitet. Under programmets sista termin skriver du en masteruppsats i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning.

Som student på programmet kommer du till en växande utbildnings- och forskningsmiljö i statsvetenskap. Programmets lärare har erfarenheter av såväl forskning som arbete med utredningar och utvärderingar. Forskningen på avdelningen handlar bland annat om offentlig förvaltning, lokal politik, digitalisering och e-förvaltning, internationella relationer och politiskt deltagande. Inom ramen för programmet finns goda möjligheter att genom projektarbeten och uppsatser knyta an till forskningsprojekt och utredningar på uppdrag av organisationer och förvaltningar. För att upprätthålla en bra dialog med arbetsmarknaden finns ett programråd som bland annat består av representanter för olika offentliga arbetsgivare.

Utbildnings- och programplanVisa/dölj innehåll

Röster om programmetVisa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningenVisa/dölj innehåll

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.Visa/dölj innehåll