Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. 

Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Utbildningen förbereder dig för en framtida karriär som till exempel kvalificerad utredare, utvärderare, samhällsanalytiker eller forskare. För en internationell karriär är en masterexamen idag ofta en förutsättning. Utbildningen riktar sig både till dig som nyligen tagit en kandidatexamen i huvudområdet statsvetenskap eller i annat samhällsvetenskapligt huvudområde och till de som är yrkesverksamma inom offentlig förvaltning och som vill fördjupa sina kunskaper och analytiska färdigheter.

Valmöjligheter

Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en tvåårig utbildning som leder fram till en masterexamen i statsvetenskap. Du läser kurser om offentlig förvaltning på olika nivåer i det politiska systemet samt kurser om ledarskap, styrning och utvärdering. Du läser också kurser om statsvetenskaplig metod och vetenskapsteori. Programmet innehåller också en valfri termin där du kan välja mellan att göra yrkesförberedande praktik hos myndighet, företag eller organisation, läsa kurser i Europapolitik på masterprogrammet International and European Relations eller läsa kurser på andra masterprogram vid Linköpings universitet. Runt tre fjärdedelar av studenterna brukar välja att göra praktik under den valfria terminen.

Praktik

Praktiken är uppskattad av studenter och praktikanordnare och ger en god grund för kommande anställningar inom offentlig förvaltning. Under programmets sista termin skriver du en masteruppsats i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. På den tredje terminen gjorde 16 studenter av programmets första kull under hösten 2021 praktik på olika spännande ställen – ibland med fler än en person på samma arbetsplats: Centrum för kommunstrategiska studier (3 studenter), Regeringskansliet (Näringsdepartementet och UD), Statskontoret (2 studenter), Norrköpings kommun (2 studenter), Region Östergötland (2 studenter), Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Statens kulturråd, Tillväxtverket, Upplands Väsby kommun, samt Åtvidabergs kommun.

Förankrad i aktuell forskning

Som student på programmet kommer du till en växande utbildnings- och forskningsmiljö i statsvetenskap. Programmets lärare har erfarenheter av såväl forskning som arbete med utredningar och utvärderingar. Forskningen på avdelningen handlar bland annat om offentlig förvaltning, lokal politik, digitalisering och e-förvaltning, internationella relationer och politiskt deltagande. Inom ramen för programmet finns goda möjligheter att genom projektarbeten och uppsatser knyta an till forskningsprojekt och utredningar på uppdrag av organisationer och förvaltningar. För att upprätthålla en bra dialog med arbetsmarknaden finns ett programråd som bland annat består av representanter för olika offentliga arbetsgivare.

Det här läser du

Röster om programmet

Felicia Andreassen, alumn från masterprogrammet i statsvetenskap

En perfekt utbildning för dig som är samhällsintresserad

Jag hjälper förtroendevalda och tjänstepersoner med ärendehanteringen, särskilt inför nämndsammaträden, säger Felicia som arbetar som nämndsekreterare vid Regionutvecklingsnämnden och Trafik- och samhällsplaneringsnämnden på Region Östergötland.

Närbild av ung mörkhårig kvinna med grå tröja

Med kunskaper och förståelse för offentlig förvaltning

I min nuvarande roll arbetar jag med styrning inom offentlig förvaltning, kommunal- och regionalsamverkan samt ledarskap. Som enhetschef inom Norrköpings kommun förväntas jag leda, genomföra och följa upp verksamhetens uppsatta mål.

Närbild av ung man med brunt hår och skägg

En länk mellan politik och förvaltning

I min roll som kommunsekreterare fungerar jag som en länk mellan den politiska kommunorganisationen och kommunens förvaltningsorganisation. Det bästa med att arbeta i Kinda, som är en mindre kommun, är att arbetet blir så mångfacetterat.

Sigrid Jansson, alumn från masterprogrammet i statsvetenskap

Sigrid - tidigare student

Tack vare min utbildning kände jag mig trygg i min kompetens och förmåga att ta mig an kvalificerade arbetsuppgifter när jag kom ut på arbetsmarknaden.

Ahmed - tidigare student

Den största fördelen med ett masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är att utbildningen har en tydlig koppling till arbetsmarknaden!

Julia - tidigare student

Jag utgör en central länk mellan den politiska nämndorganisationen och kommunens förvaltningsorganisation och ansvarar för den kommunala ärendeberedningsprocessen samt ansvarar för att utveckla den.

Herman - tidigare student

Utbildningen gav mig goda kunskaper inom det offentliga, vilket ger en god grund för att arbeta i en kommun. Studierna utvecklade även mina kunskaper i att utreda sakfrågor och framtidsprospekt.

Artiklar om utbildningen

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.