Aline Groh har jobbat med människor med funktionsnedsättning sedan hon var 17 år. När hon ville fördjupa sina kunskaper var den här utbildningen det självklara valet då den var den mest gedigna. Den passade också hennes kunskaper och fokus.

Aline, som har en kandidatexamen i sociologi och psykologi och en master i genusvetenskap, ville fördjupa sina kunskaper inom ämnet.
- Det var under masterutbildningen som jag insåg att jag verkligen ville rikta in mig på funktionsnedsättningar. Varje gång jag fick välja ämne valde jag att skriva om något som var kopplat till genus och funktionsnedsättning. Utbildningen i funktionsnedsättning och samhälle har det biopsykosociala fokuset som jag ville ha.

Aline Groh, tidigare student på Funktionsnedsättning och samhälle
Lisbet Spöndly

Perspektiv från människor med funktionsnedsättning

Aline menar att utbildningen har gett henne både bredare och djupare kunskaper. Upplägget med mycket självstudier passade henne bra men hon uppskattade också träffarna med de andra studenterna.
- Perspektiven och erfarenheterna från människor med funktionsnedsättning har verkligen varit givande. Det var också meningsfullt med träffarna med de andra studenterna som läste kursen före och efter oss. Det gav möjligheter till att blicka både tillbaka och framåt, vilket var nyttigt.

Jobbet berikade studierna, och tvärtom

Aline utbildar andra om funktionsnedsättning och är även projektledare för ett Arvsfondenprojekt som handlar om relationer med människor med intellektuell funktionsnedsättning och autism på FUB i Uppsala län. Det kunde vara tufft att kombinera studier med arbete men framför allt har det berikat både studierna och jobbet. Hon menar att hennes kandidatuppsats blev djupare och mer relevant med de erfarenheterna hon hade med sig från sitt arbete. Uppsatsen fokuserade på delaktighet i organisationers beslutsfattande. De insikter som Aline fick med sig tar hon nu med sig i sitt arbete som projektledare.

Människor med kunskaper om funktionsnedsättning behövs

Aline vill rekommendera fler att läsas utbildningen.
- Den är otroligt meningsfull. Vad du än kommer att arbeta med kommer du att möta människor med funktionsnedsättning. Det behövs människor med kunskaper med det omfattande och djupa perspektiv som den här utbildningen ger. Det finns en otrolig kompetensbrist överallt i samhället.

Mer om utbildningen i Funktionsnedsättning och samhälle