Funktionsnedsättning och samhälle I, grundkurs, 30 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Är du intresserad av funktionsnedsättning och hur biologiska, psykologiska och sociala faktorer samverkar vid uppkomsten av ett funktionshinder? Då är det här ämnet för dig!

Den här kursen riktar sig till dig som studerar för att ta ut en examen inom Funktionsnedsättning och samhälle, eller inom ett annat beteendevetenskapligt ämne med Funktionsnedsättning och samhälle som biämne. Kursen vänder sig också till dig som arbetar inom funktionshinderområdet och vill komplettera din praktiska kunskap med teoretiska kunskaper inom området.

Det här innehåller kursen

De centrala begrepp som behandlas i våra kurser är funktionsnedsättning, funktionshinder och den biopsykosociala modellen. Centralt i all undervisning är också förmågan att kritiskt förhålla sig till relevant litteratur. I kurserna ingår etik och vetenskaplig metod. 

Kurserna är teoretiska och forskningsnära. Vi lägger stort fokus på att problematisera och diskutera funktionshinder generellt utifrån den biopsykosociala modellen och har mindre fokus på specifika diagnoser. 

Det här lär du dig på kursen

Du lär dig att analysera funktionsnedsättning och funktionshinder utifrån den biopsykosociala modellen. Din förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift samt ta del av och analysera såväl vetenskapliga artiklar som medstudenters texter utvecklas successivt. Detta leder till att du efter att ha studerat här kommer att kunna bidra till ett mer inkluderande samhälle. 

Så här läser du

Dessa kurser bedrivs som distanskurser med kursträffar som genomförs online. På kursträffarna blandas föreläsningar, gruppdiskussioner och examinerande seminarier. Mellan kursträffarna arbetar du med framför allt individuella kursuppgifter. Det betyder att det är mycket eget arbete och inläsning. Det kräver en del studiedisciplin att studera på distans, men det är flexibelt i den bemärkelsen att du kan välja själva hur och när du studerar mellan kursträffarna. 

Examen i Funktionsnedsättning och samhälle

Inom Funktionsnedsättning och samhälle finns det tre kurser på grundläggande nivå. Varje kurs är på 30 hp och de tre kurserna bygger på varandra. Det betyder att om du vill ta ut en kandidatexamen i ämnet så kan du göra det hos oss genom att läsa dessa tre kurser och kombinera med andra biämnen. Kurserna går på halvfart över två terminer och kan kombineras med andra studier eller arbete. 

Efter examen

Många av våra studenter väljer att enbart läsa den första kursen för att få fortbildning inom sitt yrke. En del studenter väljer att läsa två eller tre kurser för att kunna ta ut en kandidatexamen med Funktionsnedsättning och samhälle som huvud- eller biämne. De studenter som studerat hos oss återfinns nu i vitt skilda verksamheter. Många arbetar inom olika vård- och omsorgsverksamheter. En del fortsätter med akademiska studier för att bli forskare.

Exempel på ställen du kan hitta våra tidigare studenter är:

  • ​Handläggare inom kommun
  • Sakkunnig inom kommun
  • Projektledare inom kommun
  • Aktivitetshandledare i daglig verksamhet
  • Kommunala verksamheter, t.ex. LSS
  • Familjehandledare
  • Skolor/pedagog
  • Pedagogisk ledare inom LSS
  • Stödpedagog
  • Universitet/högskolor

Röster om utbildningen

En unik examen