Nya krafter, nya nätverk: om framväxt, spridning och konsekvenser av alternativa elsystemarkitekturer

Snabbt sjunkande kostnader för småskalig förnybar elproduktion, energilager och informationsteknik gör att elsystemen kan stå inför en radikal förändring.

I ett framtidsscenario får ”smarta nät” en central plats för att balansera produktion och konsumtion. I ett annat minskar nätets betydelse och lokal lagring skapar en grogrund för ”nätavhopp”. I ett tredje scenario växer näten istället till kontinentala eller globala ”supernät”. I världen sker experiment stödda av olika aktörsgrupper som kan leda utvecklingen i alla dessa riktningar. Framtiden är oviss.

Målet för detta projekt är att identifiera möjliga och troliga utvecklingsvägar för elsystemets arkitektur, kritiska faktorer som påverkar utvecklingens riktning och vilka faktorer som kan påverkas av vem och hur olika aktörer kan behöva anpassa sig. I tre doktorandprojekt följer vi den globala framväxten av nya systemkonfigurationer, utforskar tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser, och studerar effekter av de svenska pilotprojekten kring smarta nät.


Publikationer

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

Läs mer om FoESVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll