Namn: Felicia Alriksson
Jobbar: Natur- och miljökonsult på ÅF Pöyry
Utbildning: Biologiprogrammet, examen 2013

Porträtt av alumn Biologiprogrammet

Var jobbar du?

- Jag jobbar för ÅF Pöyry som är ett stort ingenjörs- och konsultföretag. Där jobbar jag som naturspecialist i framförallt olika typer av infrastrukturprojekt.

Vad gör du på ditt jobb?

- En central del i arbetet är att bedöma och utvärdera konsekvenser på naturmiljön. Jag jobbar projektbaserat mot privata aktörer, olika kommuner och myndigheter som till exempel Trafikverket. När en ny väg ska anläggas tittar jag till exempel på var det är bäst att lägga vägen ur naturmiljösynpunkt. Under sommar/vår/höst gör jag också en del naturvärdesinventeringar då jag i fält studerar vilka naturvärden som finns i ett visst område. Jag jobbar även med utreda åtgärder för biologisk mångfald i projekten. I vissa projekt tar jag fram passageplaner för vilt, det vill säga redogör för vart och hur man kan lägga passager för vilt så att vilt kan passera väg eller järnväg. Oftast är jag specialist i större projekt. Jag har en kollega på samma kontor som också är biolog, men för det mesta är jag ensam i min roll i projekten.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

- För det mesta är jag på kontoret och skriver PMs och rapporter. Jag jobbar även mycket i ArcGIS med kartstudier för att kartlägga och identifiera var naturvärdena finns. Jag hanterar också data från genomförda inventeringar samt sitter i projektmöten, både externa och interna. I min sektion är vi ca 30 personer varav två är biologer som jobbar riktat mot naturmiljö. Många andra på sektionen jobbar med t.ex. vägutformning eller som miljöspecialist.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det är en stor variation i arbetet vilket jag tycker är kul. Det finns också många utvecklingsmöjligheter och olika typer av projekt eftersom jag jobbar inom ett stort företag. Det är också mycket givande att få vara med och bidra till att begränsa påverkan på naturen.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- Det är de som har med konsultrollen att göra, att man jobbar med flera olika projekt samtidigt och därför måste hålla många bollar i luften. Jag måste kunna prioritera mellan olika projekt. Stundtals måste jag också göra svåra avvägningar och kunna ta beslut. Det kan också vara utmanande att hantera andras utredningar och material.

Hur såg din väg in i arbetslivet ut?

- Efter min kandidat fortsatte jag mina studier i Linköping och tog min masterexamen. Därefter sökte jag jobb via platsbanken på Arbetsförmedlingen och fick ett som miljökonsult på ÅF:s huvudkontor i Solna. Där var jag i cirka två år och gjorde bland annat miljöbedömningar i kraftledningsprojekt. Sedan bytte jag avdelning internt och hamnade på kontoret i Västerås där jag fortfarande är.

Varför valde du att läsa just din utbildning?

- Jag gick naturvetenskapliga programmet med musikinriktning på gymnasiet men mina favoritämnen var biologi och kemi. Efterhand växte intresset för biologi. Framför allt var jag intresserad av ekosystem och klimatförändringar så jag började kolla upp olika biologiprogram för att jämföra dem. Jag läste på om programinnehåll och vilka kurser som ingick och till slut föll valet på Linköping. Innan hade jag dessutom tagit kontakt med en student på LiU som berättade att man läser flera inriktningar där, både grön och vit biologi. Det tyckte jag lät bra eftersom jag inte visste vilket ben jag skulle stå på. Och även om jag tyckte att mycket under utbildningen var kul så var det grön biologi som jag fastnade mest för.

Vad tyckte du om utbildningen?

- Det var bra med de olika inriktningarna man kunde välja mellan. Det var himla bra kurser med stor variation. Vi fick verkligen läsa om allt! Utbildningen varvade föreläsningar med labb, projektarbeten och tillfällen där man bara diskuterade. Det var engagerade lärare som tog sig tid för oss studenter. Det var också bra att man fick en stor grundförståelse. Ville man kunde man också välja att läsa vidare på masternivå som jag gjorde – men inte nödvändigtvis i Linköping.

Har du haft nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?

- Ja, det är många specifika kurser som jag har direkt användning av i mitt dagliga arbete som till exempel kurserna i GIS, floristik och naturvård men även erfarenheter från att skriva rapporter och problemlösning.

Hur såg ditt studentliv ut?

- Det var nästan som att vara i en liten bubbla. Jag var mycket kring skolan, pluggade och fikade. Som student i ny stad fick jag massa nya kompisar direkt. Alla var på samma plan och många kom från olika städer. Vi upptäckte stan tillsammans, gick på kravaller och sittningar och hade egna studiecirklar där vi pluggade ihop. Vissa perioder var jättetuffa och man trodde aldrig det skulle ta slut, men om jag ska sammanfatta åren som student så var det en otroligt bra stund i livet.

Vad är ditt bästa minne från studietiden?

- Den bästa veckan var under en sommarkurs i marinbiologi som vi hade i Fiskebäckskil. Den bästa festen jag varit på är helt klart SOF 2011.

Vad tror du att du gör om fem år?

- Jag trivs jättebra som konsult så det är en stor chans att jag är kvar i den rollen. Det finns också en möjlighet att jag breddar mig och jobbar som uppdragsledare i framtiden. Andra spännande områden som jag skulle vilja jobba med är artskyddsfrågor eller naturvårdsskötsel.

Läs mer om utbildningen