Namn: Kadir Elmi Lannergård
Jobbar: verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten
Utbildning: Samhälls- och kulturanalys, 180 hp. Examen 2011.

Porträtt av alumn från SKA

Var jobbar du?

- Jag jobbar som verksamhetsutvecklare och projektledare på Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten är en myndighet som förvaltar kapital åt ca fem miljoner pensionssparare och betalar ut pension till 2.1 miljoner pensionärer. I min roll som verksamhetsutvecklare är jag mellan verksamhet och IT och genom olika analyser hjälper jag verksamheten att prioritera vad som bör göras, i vilken ordning och hur vi hanterar x på bästa sätt. Cirka 90 % av de aktiviteter jag är med i leder också till IT-utveckling som ska förenkla för kunden eller handläggare på myndigheten.

Hur ser en vanlig vecka på jobbet ut?

- Vanligtvis jobbar vi i 1-2 veckors cyklar. På måndagar den första veckan börjar vi med ett prioriteringsmöte. Då resonerar jag tillsammans med verksamhetsledare och objektspecialister om vad vi ska göra den här veckan. Under veckan analyserar vi de olika behoven och reder ut hur de bör hanteras på bästa sätt. Vårt arbetssätt är agilt, vilket innebär att våra metoder är lätta att anpassa till omvärlden.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att det är extremt varierande och att jag får lära mig något nytt varje dag. Det är också väldigt givande att få vara med och hitta de förbättringspunkter där vi kan göra mest nytta och som är mest lönsamma att genomföra för våra kunder.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- De största utmaningarna är kommunikation och att vara good enough. När det gäller kommunikationen så handlar det främst om att få en samsyn kring vad vi ska prioritera. Jag måste även vara bra på att motivera andra, så som verksamhetsledare och objektspecialister, inför olika förändringar. Som hjälp tar jag fram statistik. Siffrorna kan ge en indikation på om det är rimligt att genomföra en viss förändring, eller inte. Är det rimligt gäller det sedan att lägga sig på rätt nivå, att prata med rätt personer, undersöka lönsamheten och slutligen acceptera en tillräckligt bra lösning som kommer generera nytta för kunden och/eller myndighetens medarbetare.

Hur såg din väg in i arbetslivet ut?

- Under hela studietiden jobbade jag extra på Telia så jag hade redan en fot i arbetslivet. Sedan engagerade jag mig också en hel del under studietiden. Mitt andra år var jag till exempel aktiv i kårhuset Trappan. Jag var också vice ordförande i StuFF och en period satt jag i universitetsstyrelsen, filosofiska fakulteten och området för utbildningsvetenskap. Det var då jag insåg att jag ville jobba med strukturer, inte enskilda individer, och jag bestämde mig för att läsa ett magisterår i statsvetenskap för att bygga på min grundutbildning. Under magisteråret gjorde jag praktik på Kriminalvården och fick sedan efter examen jobb där som verksamhetsutvecklare. Sedan flyttade jag till Uppsala och fick jobb som verksamhetsutvecklare på Sigtuna kommun. En extremt varierande och lärorik arbetsplats då jag arbetade med att förenkla och göra den kommunala servicen mer tillgänglig för medborgarna.

Efter en tid fick jag en del privata erbjudanden men valde att gå vidare till Pensionsmyndigheten. Det är en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag och som påverkar oss från det att vi föds och till och med efter det att vi dött. Nu har jag jobbat där sen år 2015 och trivs väldigt bra. Jag fungerar som en mellanhand mellan verksamheten och IT, en roll som verkligen behövs. Jag verkar för att verksamheten identifierar det faktiska problemet och inte symtomen. Jag verkar också för att översätta verksamhetens krav till tekniska krav som enkelt kan uppfattas och arbetas med av vår IT- avdelning.

Varför valde du just din utbildning?

- Jag är uppvuxen i fem länder och Sverige är det land vars välfärdsmodell fungerar bäst. SKA var det program som fångade mitt intresse bäst då jag ansåg mig hittat en utbildning som djupdyker i välfärdssystemets uppkomst, nutid och framtida utmaningar. SKA gav mig också en bredd då jag fick läsa kurser inom nationalekonomi, beteendevetenskap, statsvetenskap, och sociologi. SKAs mantra verkar ha varit att världen inte kan beskrivas ur ett perspektiv och att man måste titta på det vi kallar vår verkligen från flera utgångspunkter. Bredden och förmågan att se en fråga från olika perspektiv är något som gjort både mitt yrkesliv och mitt privata liv mycket bättre.

Hur var det att vara ny i Norrköping?

- Det första jag la märke till när jag flyttade ner var östgötskan. Jag trodde jag var van vid dialekter men gud vad fel jag hade.. Annars kom jag snabbt in i både utbildningen och staden. Genom en privat hyresvärd hittade jag en etta som jag hyrde i andra hand. Både staden och lärosätet var jättemysigt.

Vad tyckte du om utbildningen?

- Den var bra och ju mer man ansträngde sig desto mer lärde man sig. Allt är inte svart eller vitt och under utbildningen fick jag insikt i alla gråskalor och hur komplext samhället är. Jag fick också upp ögonen för konsekvenser både för olika grupper och samhället i stort. Det var många om och men. Ofta resonerade vi i termer av ”beroende på vilka faktorer…kan resultatet bli…”. Jag lärde mig också hitta ett enkelt, konkret och koncist sätt att beskriva dessa konsekvenser på. Jag fick många verktyg inom segmentering och bearbetning av och skapande av data. Jag lärde mig också att inte bara ta första bästa svaret, utan att analysera på djupet.De verktyg vi lärde oss är mycket användbara och går att applicera i många olika verksamheter. Jag jobbar nu inom en verksamhet som IT-tung men de skulle funka lika bra i en annan typ av verksamhet.

Vad var det bästa med utbildningen?

- Att jag fick växa som människa och lära mig se världen på ett nytt sätt. Jag fick massor kunskap om social rättvisa, maktstrukturer och jämlikhet. Jag fick också en hel del användbara verktyg. Till exempel har jag fått språkliga verktyg både för att tolka och förklara omvärlden men även för att kunna uttrycka mig på ett personligt plan och sätta ord på de känslor jag haft inom mig sen barndomen.

Hur såg ditt studentliv ut?

- Jag var väldigt aktiv vid sidan av studierna. Jag var engagerad i alla grenar inom sektionen, jag jobbade på kårhuset Trappan som bartender, var politiskt aktiv och spelade fotboll i Naffi. Jag försökte ha kul men också ha aktiviteter där jag kunde få användning av det jag lärde mig. Det var inte alltid lätt att få allt att gå ihop men det var lärorikt och väldigt kul. Jag fick också många vänner som jag troligen kommer ha livet ut. Studietiden var helt klart en väldigt bra period i mitt liv, jag investerade i mig själv och min framtid och träffade många likasinnade människor som jag växte och utvecklades tillsammans med. Jag är tryggare i mig själv nu, hur jag ser på mig själv och min omvärld. Jag träffade också min fru på kårhuset Trappan, då vi båda var fadderister.

Vad är ditt tips till andra som funderar på att läsa Samhälls- och kulturanalys?

- Det är okej att inte veta vad man vill bli när man är stor. Det gör inget, det viktigaste är att du gör det du tycker är kul. Bra att veta är också att Samhälls- och kulturanalys är ett tvärvetenskapligt program vilket ger bra förutsättningar och en bredd att stå på efter examen. Så identifiera vad du tycker är kul, eller där du tror du kan göra mest nytta i framtiden och jobba för det. Tro på dig själv, var aktiv och engagera dig vid sidan av studierna. Det spelar inte så stor roll i vad, det kan vara allt från något inom röda korset, FN-föreningen till en fotbollsklubb. Det viktigaste är att du skapar nätverk inom det område du vill arbeta inom i framtiden. Genom att närvara tidigt på den arena du vill arbeta inom lär du dig också sociala koder. Ta även chansen och gör praktik.

Vad tror du att du gör om fem år?

- Om fem år gör jag nytta och förenklar vardagen för mina medmänniskor.

Läs mer om utbildningen