Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram, 180 hp

Två studenter sitter vid ett bord och pluggar och diskuterar

Samhälls- och kulturanalys är för dig som är intresserad av att arbeta med att förstå, utveckla och förändra vårt samhälle. Du får kunskaper om människors livsvillkor, om politiska, sociala, kulturella och etniska identiteter och konflikter.

Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

På Samhälls- och kulturanalysprogrammet fördjupar du dig i frågor om demokrati, välfärd, urbanisering, globalisering, integration och migration, samt politiska och sociala rörelser. Du bekantar dig med teorier om kön, rasism och postkolonialism, jämlikhet, fattigdom och motstånd, i det lokala och det globala, ur ett samtida och ett historiskt perspektiv. Utbildningen ger dig verktyg för kritiska analyser av kultur och 
politik och sambanden dem emellan.

Att se på samhället och samtiden från olika håll

I varje kurs möter du olika vetenskapliga synvinklar. Sociala, historiska och kulturella förhållanden behandlas från flera perspektiv, exempelvis genus, klass, ålder och etnicitet. Du möter en rad vetenskapliga metoder så du kan genomföra fältarbeten, intervjuer, enkätundersökningar, text- och dokumentanalyser och använda statistik. En viktig del i utbildningen är att presentera uppsatser och rapporter både muntligt och skriftligt. Arbetsformerna växlar mellan gruppuppgifter och individuella projekt.

 

En tydlig profil ger styrka

Du kommer att fördjupa dina kunskaper i självständiga skriftliga arbeten och bygga upp specialkunskaper inom olika problemområden, riktade mot skilda verksamheter, företag och organisationer. Sista året ger möjlighet att studera en termin utomlands eller göra praktik. Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå för dig som vill fördjupa och profilera dig ytterligare.

 

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som samhälls- och kulturanalytiker kan du arbeta med förändring och utveckling, integrationsfrågor och sociala projekt, analys-, utrednings-, och utvärderingsuppdrag åt kommuner, myndigheter, organisationer eller näringsliv. Tidigare studenter arbetar inom privat och offentlig förvaltning, i internationella organisationer, med opinionsbildande och socialt arbete, inom media, i konsultverksamhet, som aktivister, projektledare, skribenter, kommunikatörer och forskare.

 

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll