Människors liv formas av politiska, kulturella och sociala förhållanden. Samhället behöver dig som vill förstå detta skeende och vill utveckla och skapa förändring. Brinner du för att bidra till en mer jämlik värld så har du hittat rätt. 

Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15
Samhälls- och kulturanalys är en tvärvetenskaplig utbildning för dig med ett starkt intresse för samhällets utveckling. Du får insikter om historiska förutsättningar, lär dig att analysera samtida förhållanden och skaffar dig redskap för att arbeta med förändring för framtiden. Du studerar frågor om demokratisering, globalisering, migration, rasism, etniska skillnader, klass och genus utifrån olika teoretiska perspektiv och får så verktyg att analysera arbetsliv, välfärd, integration, stadsplanering, urbanisering och olika samhällsformers framväxt. Betydelsen av såväl ekonomiska villkor, sociala förhållanden, såväl som normer och värderingar hjälper dig att förstå det moderna samhället och dess förändringar. 

Arbetssätt för framtiden

Som förberedelse inför framtida uppdrag kommer du att utföra fältarbeten, intervjuer, enkätundersökningar, text- och dokumentanalyser och lära dig använda statistik. En viktig del i utbildningen är att presentera genomförda undersökningar, både muntligt och skriftligt. Arbetsformerna växlar mellan gruppuppgifter och individuella projekt.

En tydlig profil ger styrka

Utbildningen ger dig möjlighet till profilering i ämnen som du tycker är särskilt intressanta. Du stärker din konkurrenskraft genom att koppla dina specialkunskaper till olika problemområden, verksamheter, företag och organisationer. Under sista året kan du studera en termin utomlands eller göra praktik. Det ger dig möjlighet att få in en fot hos arbetsgivare som passar din profil.

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid

Hitta platsen där du gör mest avtryck

Du kan arbeta med förändrings- och utvecklingsprojekt, analys-, utrednings-, och utvärderingsuppdrag åt myndigheter, organisationer eller näringsliv. Programmets tidigare studenter arbetar både inom privat och offentlig förvaltning, i internationella organisationer, med opinionsbildande och socialt arbete, inom media, i konsultverksamhet, som utredare, aktivister, projektledare, skribenter, kommunikatörer och forskare. Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå för dig som vill fördjupa och profilera dig mer eller forska.

Röster om programmet

Martin, tidigare student, årets alumn 2021

”Det var alltså här i Norrköping, Samhälls- och Kulturanalys, som jag blev till som akademiker, formades som människa, skapades som medborgare och tog kulturella avtryck. Tack ska ni ha: Norrköping och Linköpings universitet.” Martin Hultman, docent i vetenskaps-, teknik-, och miljöstudier på Chalmers tekniska högskola.

Video 

Aleksander

Aleksander berättar om sitt val att läsa Samhälls- och kulturanalys, och vad han tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Video

Mishel

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Mishel berättar om varför hon valde att läsa Samhälls- och kulturanalys på LiU.

Video

Caroline

Caroline berättar hur det är att läsa på kandidatprogrammet i samhälls- och kulturanalys och vad hon tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

 

Utlandsstudier

Studentlivet

Campus Norrköping