Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram, 180 hp

Två studenter sitter vid ett bord och pluggar och diskuterar

På Samhälls- och kulturanalys står det moderna samhället och hur det förändras i fokus. Du får kunskaper om människors livsvillkor och om politiska, sociala och etniska identiteter och konflikter.

Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram

HT 2019, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Norrköping

I kurser och projektarbeten kan du fördjupa dig i frågor om demokrati, välfärd, urbanisering, globalisering, migration samt politiska och sociala rörelser, historiskt och i samtiden. Utbildningen ger dig verktyg för kritiska analyser av samhällsfrågor, utredningar, projektledning i förändringsarbete i välfärdssektorn och omvärldsanalys.

Att se samtiden från olika håll

Varje kurs i programmet tar upp ett visst tema utifrån flera vetenskapliga teorier och synvinklar. Sociala, historiska och kulturella förhållanden behandlas från flera perspektiv, exempelvis genus, klass, ålder och etnicitet. Under utbildningen bekantar du dig även med en rad olika vetenskapliga metoder. Du kommer kunna utföra fältarbeten, intervjuer, enkätundersökningar, text- och dokumentanalyser samt förstå och använda statistik. En viktig del i utbildningen är att presentera genomförda undersökningar, uppsatser och delstudier både muntligt och skriftligt. Arbetsformerna växlar mellan gruppuppgifter och individuella projekt.

En tydlig profil ger styrka

Utbildningen ger möjlighet till fördjupning och specialisering – såväl inom kurserna som i de självständiga skriftliga arbetena. Du kan profilera och därmed stärka din konkurrenskraft genom att koppla dina specialkunskaper till olika problemområden, verksamheter, företag och organisationer. Under sista året har du dessutom möjlighet att studera en termin utomlands eller göra praktik.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Samhälls- och kulturanalys

Som samhälls- och kulturanalytiker kan du arbeta med förändrings- och utvecklingsprojekt, analys-, utrednings-, och utvärderingsuppdrag åt myndigheter, organisationer eller näringsliv. Programmets tidigare studenter arbetar både inom privat och offentlig förvaltning, i internationella organisationer, med opinionsbildande och socialt arbete, inom media, i konsultverksamhet, som utredare, aktivister, projektledare, skribenter, informatörer och forskare. Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå för dig som vill fördjupa och profilera dig mer eller forska.

Tidigare studenter

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll