Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram, 180 hp

Två studenter sitter vid ett bord och pluggar och diskuterar

Människors liv formas av politiska, kulturella och sociala förhållanden. Samhället behöver dig som vill förstå detta skeende och vill utveckla och skapa förändring. Brinner du för att bidra till en mer jämlik värld så har du hittat rätt. 

Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram

HT 2021, Helfart, Norrköping

Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram

HT 2022, Helfart, Norrköping

Anmälningsperiod 15 mars - 19 apr.

Samhälls- och kulturanalys är en tvärvetenskaplig utbildning för dig med ett starkt intresse för samhällets utveckling. Du får insikter om historiska förutsättningar, lär dig att analysera samtida förhållanden och skaffar dig redskap för att arbeta med förändring för framtiden. Du studerar frågor om demokratisering, globalisering, migration, rasism, etniska skillnader, klass och genus utifrån olika teoretiska perspektiv och får så verktyg att analysera arbetsliv, välfärd, integration, stadsplanering, urbanisering och olika samhällsformers framväxt. Betydelsen av såväl ekonomiska villkor, sociala förhållanden, såväl som normer och värderingar hjälper dig att förstå det moderna samhället och dess förändringar. 

Arbetssätt för framtiden

Som förberedelse inför framtida uppdrag kommer du att utföra fältarbeten, intervjuer, enkätundersökningar, text- och dokumentanalyser och lära dig använda statistik. En viktig del i utbildningen är att presentera genomförda undersökningar, både muntligt och skriftligt. Arbetsformerna växlar mellan gruppuppgifter och individuella projekt.

En tydlig profil ger styrka

Utbildningen ger dig möjlighet till profilering i ämnen som du tycker är särskilt intressanta. Du stärker din konkurrenskraft genom att koppla dina specialkunskaper till olika problemområden, verksamheter, företag och organisationer. Under sista året kan du studera en termin utomlands eller göra praktik. Det ger dig möjlighet att få in en fot hos arbetsgivare som passar din profil.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Hitta platsen där du gör mest avtryck

Du kan arbeta med förändrings- och utvecklingsprojekt, analys-, utrednings-, och utvärderingsuppdrag åt myndigheter, organisationer eller näringsliv. Programmets tidigare studenter arbetar både inom privat och offentlig förvaltning, i internationella organisationer, med opinionsbildande och socialt arbete, inom media, i konsultverksamhet, som utredare, aktivister, projektledare, skribenter, kommunikatörer och forskare. Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå för dig som vill fördjupa och profilera dig mer eller forska.

Röster om programmetVisa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll

StudentlivetVisa/dölj innehåll