Anastasia har varit intresserad av både miljö och allmän utveckling. Hon valde att läsa kandidatprogrammet i samhällsplanering och jobbar just nu i ett mindre konsultbolag som jobbar med fastighetsutveckling.

Var jobbar du?

Jag jobbar sedan augusti 2021 på ett företag som heter Aurum Fastighetsutveckling som ligger i Linköping! Det är ett mindre konsultbolag som jobbar med fastighetsutveckling.

Vad gör du på ditt jobb?Anastasia Savchenko, alumn från kandidatprogrammet i samhällsplanering

På företagen finns ett par olika avdelningar där vi arbetar med allt ifrån idéutveckling till den faktiska utbyggnationen. Min huvudsyssla att jobba med idéutveckling och drivandet av detaljplanen till laga kraft. Vi hjälper kunden att bland annat ta fram visionsbilder, driva detaljplaneprocessen och upphandla konsulter. Mitt jobb inkluderar rollen som projektledare, planarkitekt och detaljplanehandläggare, och mycket av det jag gör är i det tidiga detaljplaneskedet. Jag samordnar projekt med olika aktörer, har möten med kommunen och driver detaljplanen från vår sida tillsammans med dem. Nyligen fick jag också uppgiften att ta fram nya plankartor till våra projekt som vi har tillsammans med en annan kommun. Det är ett är ett väldigt varierande jobb och inget projekt är likt det andra vilket gör att man kan skapa sig en övergripande bild och har lättare att förstå helheten i en situation. Ett annat exempel är en sådan sak man kanske inte ens tänker på, att på grund av att man läst så mycket, kan man på ett enkelt sätt både sammanfatta och hitta det relevanta i stora dokument. Ibland kan det kännas som man inte kan så mycket som ny i arbetslivet, men tack vare utbildningen hänger man med bra och kan relatera ämnen och situationer i arbetet till utbildningen!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att det är otroligt roligt att jobba med att utveckla projekt. Att få bidra med saker som man i framtiden faktiskt kan se i staden, och att få bidra till förändring. Det är jätteroligt! Jag gillar också att det är väldigt varierat och att man får testa olika saker. Vi är 8 personer i företaget och fördelen med att jobba på ett litet företag är att vi hjälps åt mycket och sitter nära varandra så att man alltid kan bolla frågor och idéer tillsammans.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

En av utmaningarna med mitt jobb är att kunna hålla ihop projekten. Man kan tänka ”vad gör en projektledare?”, men det kan vara utmanande att både lägga upp och kombinera alla de projekten som man har i gång samtidigt. Att få till en bra struktur både i projekten och sitt eget arbete samtidigt. Speciellt när många aktörer är involverade, ibland kan det till och med vara utmanande att hitta en mötestid där alla kan delta.

Hur såg din väg in i arbetslivet ut?

Jag brukar säga att jag hade lite tur! Aurum sökte efter en detaljplanehandläggare, och dom hade tagit kontakt direkt med programmet. Vår programansvarig lade ut annonsen på programmets sida på Lisam och efter att jag såg den så sökte jag. Jag sökte ganska många jobb utan respons och när Aurum ville anställa mig så hoppade jag på!

Berätta lite om din bakgrund. Varför valde du just din utbildning?

Jag såg egentligen inte att studera i Linköping som det jag helst ville. Jag kommer ifrån Vimmerby som inte ligger så lång ifrån och ville nog egentligen flytta lite längre bort. När jag letade utbildning var jag lite intresserad av både Civilingenjörsprogrammet och Miljövetarprogrammet i Norrköping, men när jag hittade in till Samhällsplanerarprogrammet och läste på tyckte jag att innehållet verkade intressant! Dessutom innehöll programmet mycket av det jag hade tänkt mig, både miljö och allmän utveckling. Dessutom kunde man efter utbildningen jobba både privat och inom det offentliga, så jag blev lockad av programmets beskrivning och hamnade i Linköping trots allt, vilket har varit ett bra val!

Vad tyckte du om utbildningen?

Generellt tycker jag att utbildningen var väldigt bra! Programmet var brett, vilket samhällsplanering som ämne är i sig. Många av kurserna var väldigt bra och många gånger gick innehållet i kurserna in i varandra, exempelvis när det gäller perspektiven på hållbarhet. Det enda negativa var att det ibland kunde kännas övergripande och att man ibland kunde man känna att man suktade efter att få genomföra mer praktiska uppgifter.

I de valbara kurserna kunde man få göra mer av det man kände sig intresserad av, exempelvis fysisk planering, vilket riktar in sig på hur man gör en detaljplan. Man kunde också läsa kurser i GIS, ett dataprogram där man kunde skapa och se sina resultat. På så sätt kunde man komplettera bredden i programmet vilket jag har uppskattat väldigt mycket!

Vad var det bästa med utbildningen?

Bland det absolut bästa med utbildningen var möjligheten att välja när vi hade valbara kurser! Man hade mycket att välja på, bland annat kurser i arkitektur, GIS och juridik. Det fanns också en kurs där man reste till ett annat land för att undersöka deras arkitektur och samhällsplanering. Jag valde att läsa fysisk planering, där man lär sig detaljplaneprocessen lite djupare och testa på en programvara som heter Fokus Detaljplan, där man skapar detaljplaner och skriver planbeskrivning. Jag läste också juridik där jag bland annat lärde mig om Miljöbalken och fastighetsrätt.

En annan sak jag uppskattade med programmet var möjligheten att ha praktik! Under praktiken fick man förståelse för vad man hade lärt sig och vilka arbetsmöjligheter som finns, vilket ibland kan vara svårt att veta. Det var ett jättebra sätt att få inblick i hur man kan arbeta med samhällsplanering. Jag gjorde bland annat trafikanalyser under min praktik, vilket kanske inte är typisk för samhällsplanerare – men det var jätteintressant och tyder på bredden för vad man skulle kunna göra med utbildningen.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen i ditt arbetsliv?

Ibland kan utbildningen kännas abstrakt, men man får veta lite om väldigt mycket vilket gör att man kan skapa sig en övergripande bild och har lättare att förstå helheten i en situation. Ett annat exempel är en sådan sak man kanske inte ens tänker på, att på grund av att man läst så mycket, kan man på ett enkelt sätt både sammanfatta och hitta det relevanta i stora dokument. Ibland kan det kännas som man inte kan så mycket som ny i arbetslivet, men tack vare utbildningen hänger man med bra och kan relatera ämnen och situationer i arbetet till utbildningen!

Hur såg ditt studentliv ut?

Jag tror mitt studentliv i relation till många andras var relativt lugnt trots att jag festade ibland. Jag valde också att ha ett jobb under hela studietiden där jag jobbade minst varannan helg. Under årskurs 2 kom Covid-19 pandemin och det påverkade såklart studentlivet mycket, och under den tiden blev det lugnare och mer middagar med vänner. Jag skulle tro att Linköping har bland det bästa studentlivet som finns, och försöker man tänka bort pandemin, så finns möjlighet att både festa och engagera sig på andra sätt precis så mycket man vill. Hur mycket man orkar och vill bestämmer man själv!

Vad är ditt tips till andra som funderar på att läsa kandidatprogrammet i samhällsplanering?

Det är kanske inte är konkreta tips, men jag tycker att personer som är intresserade av kandidatprogrammet i samhällsplanering bör ha med sig att det är en bred utbildning som kan skapa många olika möjligheter i framtiden. Utbildningen är ganska fokuserad på kommunalt arbete men man kan också jobba privat, både som planarkitekt, med översiktsplaner, idéförslag och hållbarhet om man är intresserad av det. Dessutom kan man välja att läsa vidare och nischa sig genom det. Programmet har relativt små klasser och tack vare det får man bra kontakt och hjälp från lärarna. Dessutom är alla jag har träffat supertrevliga och oddsen att man får bra klasskamrater är väldigt stor!

Mer om programmet