Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning bedriven av svenska vetenskapsmän.

Avkastningen av stiftelsens tillgångar skall i första hand användas för svenska vetenskapsmäns deltagande i undervisning och forskning vid utländska läroanstalter samt i kongresser utomlands och även för studieresor för befordrande av svensk medicinsk forsknings framåtskridande. Samtliga medicinska fakulteter i landet disponerar medel i fonden. Fonden förvaltas av Karolinska institutet men ansökningar bedöms inom respektive medicinsk fakultet i landet.

Ansökningar från Medicinska fakulteten till stiftelsen kan sändas in när som helst under året och ställs till Dekanus, Medicinska fakultetens kansli. Du måste söka medel innan resan företas.

I ansökan ska ingå:

  • Syfte med resan, med styrkt aktivt deltagande
  • Budget för resan
  • Kort CV

Fonder