Medicinska fakultetens fonder

Följande fonder som du finner länkar till nedan har en koppling till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Utöver dessa fonder finns även andra fonder som hanteras via Region Östergötlands ansökningsportal, se http://www.researchweb.org/is/lio/

Fonder och stiftelser vid Medicinska fakulteten

Relaterat innehåll