Följande fonder som du finner länkar till nedan har en koppling till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Utöver dessa fonder finns även andra fonder som hanteras via Region Östergötlands ansökningsportal, se http://www.researchweb.org/is/lio/

Fonder och stiftelser vid Medicinska fakulteten

Barn klädda som superhjältar.

Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning

Stiftelsen har till ändamål att stödja barnmedicinsk forskning vid LiU. Barnmedicinsk forskning tolkas med bred inriktning och omfattar t ex neonatologi, barncancer, barndiabetes, barnneurologi, barnortopedi och barnpsykiatri.

Blodprov IKE

Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning

Stiftelsen har till ändamål att främja kliniskt betydelsefull njurmedicinsk forskning.

Psoriasis, mikroskop

Ingrid Asps stiftelse för forskning inom psoriasis och eksem

Stiftelsen har till ändamål att främja kliniskt betydelsefull forskning om psoriasis och andra inflammatoriska hudsjukdomar.

Biomedicinska analytiker, forskning

Anna Cederbergs stiftelse for medicinsk forskning

Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning bedriven av svenska vetenskapsmän.

Logotyp Hälsofonden

Hälsofonden

Hälsofonden stödjer det regionala arbetet för den medicinska utvecklingen.


Hälsofonden - en regional fond
Lions forskningsfond logotyp

Lions forskningsfond

Lions forskningsfond stödjer unga forskare så att de kan hitta nya kreativa sätt att bekämpa folksjukdomar.


Lions forskningsfond
Per Jensen, Linköpings universitet.

Stiftelsen för Parkinsonforskning

Stiftelsen har till ändamål att stärka forskningen kring Parkinsons sjukdom.

Mänskligt hjärta, hjärtfonden

Stiftelsen Hjärtfonden

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet är en lokal stiftelse som syftar till att stötta framför allt yngre forskare vid Linköpings universitet.

Bröstcancerceller, cancer, cancer cells

Östgötaregionens cancerfond

Stiftelsen har som uppgift att stödja cancerforskningen vid Linköpings universitet. Varje år delas medel ut till olika forskare i östgötaregionen.