Namn: Anna Holm
Utbildning: Kandidat- och masterexamen i Kognitionsvetenskap samt en utbytestermin vid Indiana University, USA. 
Jobb: User Experience Consultant

 

Vad jobbar du med?

- I min roll som User Experience Consultant är jag anställd hos ett företag men jobbar i olika projekt hos andra företag och organisationer som behöver min expertis. Min roll kan se olika ut i olika projekt men handlar ofta om att införa eller förbättra IT system eller hemsidor där jag är med och reder ut vilka krav och behov som finns från de som sedan kommer att använda systemet. Det innebär också att komma fram till hur systemet ska fungera och se ut, i vilken ordning man ska göra saker och vilken information som behöver vara lätt att se.

Kan du berätta om ditt jobb? Vad gör du?

- Just nu hjälper jag en bank att ta fram ett internt system som deras personal kommer använda dels för att få en samlad bild och en bättre överblick över en specifik kunder och även ta fram processer och arbetssätt för hur man kan jobba mer proaktivt. Jag sitter i möten med utvalda personer som jobbar på banken för att ta reda på vilken information fed behöver i olika steg av processen för att göra ett bra arbete. Sedan tar jag fram skisser på hur det kan se ut, och när vi är nöjda kommunicerar jag resultatet till utvecklarna så att de förstår vad och hur de ska bygga detta. Några gånger per år håller jag workshops i IBM Design Thinking för studenter eller organisationer. Då undersöker vi problem och försöker hitta olika lösningar på det genom att diskussioner där vi ofta utgår ifrån idéer på post-its som vi ordnar på olika sätt, till exempel kan man beskriva en process och olika steg på vägen.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- En vanlig dag sitter jag på kundens kontor och tar fram förslag på hur systemet ska se ut och fungera på bästa sätt. Jag diskuterar detta med kollegor i olika roller (exempelvis de som kan mycket om hur man arbetar på banken och de som kan mycket om hur den tekniska lösningen ska byggas), både i möten och spontant om någon frågar något. Jag planerar olika workshops och möten och summerar resultat och skriver ner vilka krav som finns på det system som ska byggas.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med att vara konsult är att man har möjlighet att jobba med många olika saker och se olika företag och hjälpa dem lösa sina problem. Jag har varit i England och jobbat i tre månader för en statlig organisation och har hjälpt till att ta fram en lösning för att ge flyktingar korrekt information på sin väg genom Europa. Alla projekt har sina utmaningar och lärdomar.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- Som konsult behöver du ha lätt för att snabbt sätta sig in i olika problemområden eftersom du kan jobba både med olika typer av problem och system och med företag i olika branscher. Det är också en stor fördel om man har lätt för att ta kontakt med nya människor då man behöver samarbeta med en massa olika människor på andra företag. Som designer finns också många utmaningar, det kan vara svårt att analysera och tolka den data man samlar in och förstå vad som är viktigast bland alla önskemål om hur ett system ska fungera. Det kan också vara svårt att vara kreativ och komma på bra lösningar i vissa perioder, och ibland är det svårt att nöja sig - det finns alltid saker som kan förbättras!

Är det något speciellt som du har med dig från din utbildning som du har nytta av i ditt nuvarande arbete?

- Den här frågan är svår att sätta fingret på, för jag har med mig väldigt mycket från utbildningen som jag kanske inte alltid tänker på. Kanske är just styrkan att jag har kunskap inom många olika områden. Här kommer några exempel:

• Jag har fått med mig ett tankesätt som gör att jag kan se problem från olika perspektiv och anpassa olika delar i ett gränssnitt; språk och terminologi, layout och struktur, work flow och i vilken ordning saker sker samt hur detta system passar in i en större helhet eller organisation, tex om det behövs utbildning eller förändring i processer för att införandet av ett nytt system ska bli bra
• Genom min förståelse för hur exempelvis uppmärksamhet och minne fungerar kan jag argumentera för olika designbeslut på ett tydligt sätt.
• Jag har fått kunskap om och testat att använda olika metoder för att undersöka olika saker och kan välja vilken metod som passar i just den aktuella situationen.
• Vanan att läsa litteratur på engelska har hjälpt mig mycket då den mesta kommunikationen på mitt företag sker via engelska.

Varför valde du den utbildningen och Linköpings universitet?

- Det som tilltalade mig mest med utbildningen var att den var så bred och att den innehöll både psykologi (jag var väldigt fascinerad av hur hjärnan fungerar) och andra delområden. Jag var intresserad av många olika saker och fick via utbildningen möjlighet att lära mig mer om många av dessa. Att man vid Linköpings universitet har god chans att studera utomlands var nog den faktor som gjorde att det blev just Linköping tillsammans med att jag hade mailkontakt med studenter som var involverade i kogvet-sektionen innan jag ansökte.

Vad tyckte du om utbildningen?

- Jag är nöjd över mitt val att läsa Kognitionsvetenskap. Under utbildningen har jag fått läsa om ämnen jag inte hört talas om innan och lärt mig mer om tänkande och hur människor fungerar i grupp, tillsammans med teknik i komplexa system samt hur man kan utforma gränssnitt för att de ska vara så enkla att använda som möjligt. Att testa programmering har varit ett ämne jag inte trott var min grej innan men som jag under utbildningen insåg var ganska kul. Jag har fått både teoretisk kunskap och fått lära mig genom olika projekt och grupparbeten. Utöver detta har jag fått vänner för livet.

Hur såg ditt studentliv ut?

Jag bodde i Ryd, en stadsdel där många andra studenter bor, och försökte vara med på en hel del aktiviteter och fester som anordnades för studenter. Under delar av min utbildning var jag sekreterare en studentförening och jobbade extra som bartender på ett studentställe. Jag har också spelat folkmusik i en annan studentförening. Studentlivet i Linköping i väldigt rikt och det finns många olika saker man kan göra. Alla aktiviteter kanske inte passar alla personer men jag upplevde att det finns något för alla! 

Har du något tips till andra som vill läsa på LiU?

- Hitta aktiviteter och föreningar där du kan göra sånt du gillar. Ta möjligheten att nörda in dig på ett ämne om du är intresserad av det, på universitetet finns mycket kunskap att suga åt sig. Ta hjälp av en vän om det känns tungt att plugga, att diskutera tillsammans är både givande och kul! Våga söka utbytesstudier, det är en oförglömlig upplevelse som ger dig minnen för livet och kryddar ditt cv. 

Vad är ditt bästa minne från studietiden?

- Jag hade aldrig varit i Linköping när jag sökte utbildningen och visste inte så mycket om staden eller vad studentlivet innebar. Under de första veckorna fick vi ett välkomnande med mycket roliga aktiviteter för att lära känna både staden och gamla och nya studenter. Det gjorde att man fick en bra start in i livet som student och lärde känna andra som man kunde umgås med på fritiden och tentaplugga med.

Mer om utbildningen