Kognitionsvetenskap är det tvärvetenskapliga studiet av hur människor tänker. I praktiken använder vi teknik för att förstärka vår tankeförmåga. Därför fokuserar vårt masterprogram på människa–teknik-interaktion.

Kognitionsvetenskap, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15
När tekniken flätas samman med vårt dagliga liv blir det viktigt att förstå hur den påverkar oss och hur vi kan designa den för att förbättra vår vardag. Design och utvärdering av tekniska system ur ett människocentrerat perspektiv är centralt för att bidra till nytta, tillgänglighet och användbarhet.

En tydlig profil ger styrka

Programmet är utformat för att ge en omfattande förståelse för hur människor samspelar med teknik och hur tekniken kan förstärka människors tänkande. Det riktar sig till dig som redan har en bakgrund inom kognitionsvetenskap, programmering, data- och systemvetenskap, informatik, psykologi, neurovetenskap eller relaterade områden. Det ger dig en möjlighet till specialisering inom ämnen som: 

  • Human factors
  • Användarupplevelse och user experience (UX) design
  • Interaktionsdesign
  • HMI, human–machine interaction
  • Tjänstedesign
  • Människocentrerad AI
  • Språkteknologi
  • Social robotik
  • Kognitiva funktionshinder
  • Beslutsfattande

Human factors, UX och AI

Human factors är de fysiska, kognitiva och sociala faktorer som påverkar människors prestation i interaktion med teknik, och användarupplevelse (UX) är den övergripande upplevelsen av interaktionen. Båda dessa områden är avgörande för att interaktionsdesignen ska leda till intuitiva, engagerande och effektiva system. Kognitionsvetenskap bidrar till människocentrerad artificiell intelligens (AI) genom en djup förståelse av intelligens. Mänsklig och artificiell intelligens sammanflätas i sammansatta system som kan åstadkomma mer än människan och datorn kan göra var för sig. 

Integration och verklighetsanknytning

Masterprogrammet i kognitionsvetenskap kännetecknas av en dynamisk lärandemiljö med valfrihet att specialisera sig. Vårt program ger en unik möjlighet att både förstå teorier bakom människa–teknik-interaktion och även tillämpa kunskaperna i praktiska situationer och projekt inom domäner som flyg, medicin, försvar och trafik. Det ger en solid grund för att ta helhetsperspektiv och trivas i yrkesroller som human factors-specialist, UX-designer, utvecklare, konsult och forskare inom olika företag och myndigheter. Programmet ger också en god grund för att fortsätta som doktorand, vilket är det första steget i en akademisk karriär. 

Möjlighet att studera utomlands

Programmet har programspecifika utbytesavtal med universitet i USA, Italien, Nederländerna, Österrike och Tyskland som ger möjlighet att studera en termin utomlands.

Det här läser du

Röster om utbildningen

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.