AnnaKlara Stenberg Gleisner är socionomen som bytte bana och arbetar idag med design med fokus på ergonomi. De produkter hon arbetar med riktar in sig på användbarhet och ergonomi. Målet är att produkterna ska kunna användas av alla, särskilt av människor med nedsatta funktioner.

Namn: AnnaKlara Stenberg Gleisner
Utbildning: Möbeldesign - Malmstens, examen 2016
Jobbar: Med design med fokus på ergonomi

Kvinna sitter i gradäng Foto Teres Wramell

På IKEA arbetar AnnaKlara med den nya serien OMTÄNKSAM - ledorden för produkterna är usability och ergonomi.

Vi siktar på en universell design så att så många som möjligt kan använda våra produkter. Även om du är äldre eller har ett funktionshinder ska produkterna fungera för dig – det här är ett nytt sätt att arbeta när det gäller den här typen av produktutveckling. Genom att göra små förändringar i produkten kan fler använda den. På det sättet breddar vi kundgruppen – istället för utesluta kunder kan vi inkludera flera.

Usability i fokus

Soffor och fåtöljer är några exempel som AnnaKlara nämner. Idag är de ofta väldigt låga, något som kan göra det svårt för äldre att både sätta sig ner i och resa sig upp från soffan/fåtöljen. Gör man till exempel soffan högre passar den fler. Men det handlar inte bara om produkter för äldre, det kan också vara personer som till exempel varit med om en olycka, har svaga händer eller svag syn.

– Man kan arbeta med små medel till exempel kontraster. Att man tydligt kan se var bordet slutar och om det står en kopp på bordet. En annan färg på handtaget på en bricka är ett annat exempel. Testning är också viktigt för oss när vi tar fram produkterna. Vi testar av alla funktioner – vad är det som gör att den här produkten inte fungerar för en person med en viss problematik? Det är stort fokus på användbarheten men det ska också vara design. Man ska inte behöva göra avkall på designen för att produkten ska vara funktionell. Usability är ett väldigt bra ord som förklarar vad det är vi vill göra.

Praktik väckte intresset för IKEA

När vi pratar om AnnaKlaras arbete lyser hennes starka intresse för det sociala ansvaret i samhället igenom. I sitt arbete har hon lyckats förena sina erfarenheter som socionom med sina kunskaper i möbeldesign och produktutveckling. Men hur hamnade hon på IKEA?

– Jag gjorde min praktik här. Vi hade en kortare praktik på sex veckor precis innan vi examensarbetet. Jag ringde upp designavdelningen på IKEA och frågade om jag fick komma hit och det fick jag! Jag hade sex jätteroliga veckor på designavdelningen.

Hon fick vara med om det mesta som händer på en designavdelning och fick en bra inblick i hur det är att jobba på företaget. Men när praktiken var klar kände AnnaKlara att hon ville vara kvar och att hon måste få veta mer.

– Jag hade ett särskilt intresse för ergonomi och hur man använder sig av ergonomi i designprocessen. Därför frågade jag om jag fick skriva mitt examensarbete tillsammans med IKEA och kom tillbaka hit efter några månader. Då intervjuade jag produktutvecklare, tekniker och designers om de upplevde att ergonomi fanns med i produktutvecklingsprocessen. 

Presenterade uppsats på internationell ergonomikonferens

Resultatet blev en uppsats som AnnaKlara presenterande på en internationell ergonomikonferens i Kanada.

Min handledare Martina Berglund från LiU betydde mycket för mig och jag fick även ett stipendium från universitetet så jag kunde åka till Kanada.

Efter examen fortsatte resan med IKEA – AnnaKlara fick ett mail som berättade att hon var välkommen till företaget på en ettårig praktik. Redan under praktiken började hon arbeta med produkter som fokuserar på ergonomi, säkerhet, hälsa och usability. Och det arbetet fortsätter hon med idag.

Ny serie av produkter för IKEA

Serien OMTÄNKSAM består av en rad olika produkter som brickor, vaser, soffor, fåtöljer med mera. AnnaKlaras roll är att ha det övergripande ansvaret för produkterna. Hon håller ihop design och färgval så att de får rätt uttryck. Hon ansvarar för testning. Det är viktigt att produkterna testas av människor under hela processen. Till slut måste det också vara möjligt att producera varan produktionsteknisk.

I våras åkte AnnaKlara och några kollegor till Thailand och Kina, till fabrikerna som producerar varorna. 

Vi åker dit för att säkerställa det sista med produktionen av våra produkter. Där på plats görs små modifieringar, och min roll är att se till att allt är som det ska, exempelvis att materialet ser ut som vi har tänkt oss. Producenten måste också veta hur produkten ska se i slutändan. Att göra den här typen av arbetsbesök på plats är ett vanligt sätt att arbeta på IKEA som fungerar bra och det är en spännande process att vara delaktig i.

I november 2017 börjar några produkter i serien OMTÄNKSAM säljas i Sverige och utomlands, i Schweiz, Japan och Spanien.

Inspirera andra att arbeta med ergonomi och usability

Att AnnaKlara älskar sitt jobb går det inte att ta miste på. Vad är då det bästa med jobbet?

Att det är kreativt och att det alltid håller mig nyfiken och intresserad. IKEA är stort och nu när jag har jobbat här ett och ett halvår känner jag att jag börjar landa. Men jag blir nog aldrig fullärd – jag lär mig nya saker hela tiden. Det finns mycket spännande att utveckla!

En målsättning för AnnaKlara är att kunna inspirera andra designers och produktutvecklare att börja arbeta med ergonomi och usability. I höst håller hon en kurs för sina kollegor i just de här frågorna.

– Ergonomibegreppet kan vara ganska luddigt för många människor. Våra produkt-utvecklingsteam arbetar under enorm tidspress och så kommer jag med ytterligare en sak som ska adderas och tar tid. Det kommer att vara en utmaning att nå fram och få fler att arbeta på det här sätter men det kommer att löna sig i framtiden.

Från socionom till student i möbeldesign

AnnaKlara verkar gilla utmaningar, annars kanske hon inte hade sagt upp sig från tjänsten som socionom och sökt sig till en mer osäker framtid som student. 

Jag har nog alltid velat arbeta med design och gick konstskola några år men sedan utbildade jag mig till socionom och jobbade som det i flera år. Men jag ville vara någonstans där jag kunde påverka, vara kreativ och göra skillnad. Det tyckte jag inte jag kunde fullt ut som socionom. Men nu har jag hittat ett sätt, och det känns som alla pusselbitar har lagts på plats. 

AnnaKlara läste programmet Möbeldesign på Malmstens.

Det var en jättebra utbildning och jag lärde mig så mycket under de tre åren – om formgivning och konstruktion, om mig själv, om hur jag fungerar och hur jag kan ta mig an världen.

Tuff och inspirerande utbildning

Den breda utbildningen hjälpte AnnaKlara att inse att designområdet är väldigt stort. Att det inte behöver vara självklart att man ska arbeta som designer efter utbildningen, utan att det finns så många andra dimensioner runt produkten som också är kreativa. Sista året väcktes intresset för ergonomi och usability.

Då hade jag fått så många verktyg från skolan att jag kunde se vad jag kan bidra med. Någonstans har jag alltid haft med mig det sociala ansvaret i samhället. Jag ville hitta ett sätt att förena det med mitt designintresse, och kunna arbeta för att alla ska bli inkluderade. Det var en tilltalande bild för mig. Examensarbetet sista året lärde mig så mycket – hur jag skulle kunna jobba för att nå detta. Men alla tre åren behövs – det är mycket som faller på plats sista året. 

– Jag upplevde också att man som student får mycket stöd och hjälp från lärarkåren i hur man kan tänka, eller hur man kan inrikta sig i sitt examensarbete för att få svar på de frågor man har för att kunna göra någon sorts karriärval. Men som student måste du också vara väldigt självständig och komma fram till egna lösningar – det ligger något väldigt Malmstenskt i det tycker jag. Du får absolut inte alla svaren – det får du jobba för. Något som har hjälpt mig mycket i mitt arbetsliv.

AnnaKlara tycker själv att det bästa hon har med sig från utbildningen är att hon vågar stå på sig, vara självständig. Att hon är säker på sin kunskap och att hon också vågar använda den.

Tips till blivande studenter

Till slut, vill AnnaKlara dela med sig av några tips till andra som vill läsa på Malmstens?

Var lyhörd och nyfiken. Utbildningen är tuff och kräver mycket av dig. Var öppen för all den feedback, goda råd och återkoppling som du får, både från lärare och studentkamrater. Använd också praktikperioderna. Sök dig till verksamheter där du själv vill jobba. Det är bra sätt att prova på och knyta kontakter. Det jag själv kan ångra är att jag alltid var så säker att jag skulle göra saker på ett visst sätt. Idag hade jag vågat testa mer. Våga lite mer – det kan bli hur knasigt som helst men också hur bra som helst. Våga göra fel. 

Kandidatprogram i möbeldesign